UACH > VÝZKUM > Projekty

Projekty

Název:Boreniové kationty a (hetero)boraalkeny jako sensory, aktivátory malých molekul a katalyzátory
číslo:23-06866S
řešitel:RNDr. Karel Škoch, Ph.D.
Pracoviště:Oddělení materiálové chemie
Role ústavu:
Poskytovatel:GAČR
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2023
Doba řešení do:2025
Příjemce:ÚACH
Spolupříjemce:
Popis: