UACH > VÝZKUM > Projekty

Projekty

Název:Kationtové Lewisovy (super) kyseliny jako alternativa k přechodným kovům
číslo:lQ200322401
řešitel:RNDr. Karel Škoch, Ph.D.
Pracoviště:Oddělení materiálové chemie
Role ústavu:
Poskytovatel:AV ČR
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2024
Doba řešení do:2028
Příjemce:ÚACH
Spolupříjemce:
Popis: