UACH > VÝZKUM > Projekty

Projekty

Název:Optimalizace protonové vodivosti v zirkoničitých metaloorganických sítích pomocí periferní substituce porfyrinových ligandů
číslo:23-06562S
řešitel:Mgr. Jan Hynek, Ph.D.
Pracoviště:Oddělení materiálové chemie
Role ústavu:
Poskytovatel:GAČR
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2023
Doba řešení do:2025
Příjemce:ÚACH
Spolupříjemce:
Popis: