UACH > VÝZKUM > Projekty

Projekty

Název:Průlomové technologie budoucnosti - senzorika, digitalizace, umělá inteligence a kvantové technologie
číslo:VP26
řešitel:Mgr. David Hradil, Ph.D.
Pracoviště:Akademická laboratoř materiálového průzkumu malířských děl (ALMA)
Role ústavu:
Poskytovatel:AV ČR
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2022
Doba řešení do:2026
Příjemce:ÚPT, FÚ
Spolupříjemce:ÚACH
Popis: