UACH > VÝZKUM > Projekty

Projekty

Název:Activated Borane as Lewis Acid Based Catalyst
číslo:23-05818S
řešitel:RNDr. Jan Demel, Ph.D.
Pracoviště:Oddělení materiálové chemie
Role ústavu:
Poskytovatel:GAČR
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2023
Doba řešení do:2025
Příjemce:ÚACH
Spolupříjemce:
Popis: