Dokumenty

 
 

Zprávy za rok 2017, 2016, 201520142013, 2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007

Zpráva auditora 2016, 2015, 2014

Skutečnost plnění rozpočtu + rozpočet 2016, 2017, 2018

střednědobý výhled 2018 2019 2020

Živnostenský list ÚACH AV ČR, v.v.i.

Zřizovací listina ÚACH AV ČR, v.v.i.

Koncepce výzkumné činnosti 2018-2022

 
 
 
 
 
 
 
Ústav
anorganické
chemie AV ČR
Výzkum
Pro odborníky Pro veřejnost Pro studenty Pro zaměstnance