UACH > VÝZKUM > Projekty

Projekty

 číslo  Název  řešitel  Období
VP10 Strategie AV 21 - Molekuly a materiály pro život Londesborough Michael 2019-2021 
18-20286S Klastry hydridů boru pro lasery: Pochopení chemických a strukturálních faktorů, které určují fotofyziku anti-B18H22 a jejích derivátů Londesborough Michael 2018-2020 
18-21677S Mikrostrukturní analýza MAX a MXene nanolaminátů s vysokou radiační odolností Bakardjieva Snejana 2018-2020 
18-15613S Integrace plasmonových kovových nanočástic s fotonickými TiO2 nanovrstvami pro synergické štěpení vody a environmentalní fotokatalýzu Bakardjieva Snejana 2018-2020 
18-05076S Biomateriály obsahující oktaedrické molybdenové klastry jako radiosensitizátory singletového kyslíku Lang Kamil 2018-2020 
18-27648S Nové systémy pro dopravu léčiv přes biologické bariéry založené na unikátních vlastnostech karboranů Grüner Bohumír 2018-2020 
18-26297S Interakce mezi povrchem dřevní hmoty a planárními částicemi TiO2 Jakubec Ivo 2018-2020 
TH03020066 Vývoj UV-stabilizátoru nové generace na bázi planárních částic TiO2 a jeho využití ve výrobě kompozitů Svora Petr 2018-2020 
DG18P02OVV034 Neinvazivní výzkum portrétních miniatur pro účely jejich datace, autentikace, prezentace a ochrany Hradil David 2018-2022 
TH02020110 Nové kompozitní nanomateriály na bázi recyklovatelného tuhého odpadu Šubrt Jan 2017-2020 
LM2018124 Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost - NanoEnviCZ Ecorchard Petra 2016-2022 
TK01030130 Nové anorganické materiály pro jaderný průmysl Černý Zbyněk 09/2018-2022 
FV20234 Inovativní fotokatalytické stěrky a přísady do betonu Šubrt Jan 09/2017-08/2020 
 předchozí zobrazované záznamy: 21 - 33 z celkového počtu: 33 další