Seznam pracovníků

Ing. Petra Ecorchard, Ph.D.

Funkce:
Profesní zařazení:
E-mail:
Telefon: 266172184, 311236922
Mobil:
Pracoviště: Centrum instrumentálních technik
{BUDOVA_TXT}: /
Linka:
Web:
Seznam publikací: www.lib.cas.cz/arl/bibliografie/ asep/uach-t/0304217
Odborné zaměření
sorbenty radionuklidů a těžkých kovů, kompozitní materiály s grafen oxidem a dalšími 2D materiály, podvojné vrstevnaté hydroxidy s/bez iontové kapaliny, zeolity s/bez iontové kapaliny