Seznam pracovníků

Ing. Petra Ecorchard, Ph.D.

Funkce:
Profesní zařazení:
E-mail:
Telefon: 266172184, 311236922
Mobil:
Pracoviště: Centrum instrumentálních technik (CIT)
Budova: /
Linka:
Web:
Seznam publikací: www.lib.cas.cz/arl/bibliografie/ asep/uach-t/0304217
Odborné zaměření
sorbenty radionuklidů a těžkých kovů, kompozitní materiály s grafen oxidem a dalšími 2D materiály, podvojné vrstevnaté hydroxidy s/bez iontové kapaliny, zeolity s/bez iontové kapaliny

Projekty

 číslo  Název  Období
CZ.02.01.01/00/23_015/0008171 Upgrade a modernizace VVI Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost 2024-2026 
101121308 StBernard 2023-2026 
LM2023066 Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost 2023-2026 
22-05244S Iontové kapaliny obsahující kov imobilizované na 2D materiálech jako heterogenní katalyzátory pro polymerace 2022-2024 
CSIR-21-01 Low-cost, nano-materials for simultaneous removal of selenium & bacterial contamination from drinking water in India 2021-2022 
CZ.02.1.01/0.0/0.0/18_046/0015586 Modernizace a upgrade VVI Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost 2020-2022 
TH04030285 Inovativní sorbenty na bázi zeolitu modifikovaného iontovou kapalinou pro sorpci a detekci uranu a těžkých kovů 2019-2022 
LM2015073 Nanomateriály a nanotechnologie pro ochranu životního prostředí a udržitelnou budoucnost - NanoEnviCZ 2016-2022 

Publikace

2022
SLUŠNÁ, Michaela, SMRŽOVÁ, Darina, ECORCHARD, Petra, TOLASZ, Jakub, MOTLOCHOVÁ, Monika, JAKUBEC, Ivo, MAŘÍKOVÁ, Monika, KORMUNDA, M., ŠTENGL, Václav. Photocatalytic activity of Sn-doped ZnO synthesized via peroxide route. Journal of Physics and Chemistry of Solids. 2022, 160(JAN)), 110340
SVORA, Petr, SVOROVÁ PAWEŁKOWICZ, Sylwia, ECORCHARD, Petra, PLOCEK, Jiří, SCHIEBEROVÁ, A., PROŠEK, Z., PTÁČEK, P., POŠTA, J., TARGOWSKI, P., KUKLÍK, P., JAKUBEC, Ivo. Study of interactions between titanium dioxide coating and wood cell wall ultrastructure. Nanomaterials. 2022, 12(15)), 2678
EDERER, J., ECORCHARD, Petra, ŠRÁMOVÁ SLUŠNÁ, Michaela, TOLASZ, Jakub, SMRŽOVÁ, Darina, LUPÍNKOVÁ, S., JANOŠ, P. A Study of Methylene Blue Dye Interaction and Adsorption by Monolayer Graphene Oxide. Adsorption Science & Technology. 2022, 2022(AUG)), 7385541
2021
BUJOK, Sonia, PETER, Jakub, HALECKÝ, M., ECORCHARD, Petra, MACHÁLKOVÁ, Aneta, SANTOS MEDEIROS, Gabriela, HODAN, Jiří, PAVLOVA, Ewa, BENEŠ, Hynek. Sustainable microwave synthesis of biodegradable active packaging films based on polycaprolactone and layered ZnO nanoparticles. Polymer Degradation and Stability. 2021, 190(August)), 109625
ŠOLCOVÁ, P., NIŽŇANSKÝ, Matěj, SCHULZ, J., BRÁZDA, Petr, ECORCHARD, Petra, VILÉMOVÁ, Monika, TYRPEKL, V. Preparation of High-Entropy (Ti, Zr, Hf, Ta, Nb) Carbide Powder via Solution Chemistry. Inorganic Chemistry. 2021, 60(11), 7617-7621
2020
MRÓZEK, Ondřej, MELOUNKOVÁ, L., SMRŽOVÁ, Darina, MACHÁLKOVÁ, Aneta, VINKLÁREK, J., NĚMEČKOVÁ, Zuzana, KOMÁRKOVÁ, Bára, ECORCHARD, Petra. Salt-washed graphene oxide and its cytotoxicity. Journal of Hazardous Materials. 2020, 398(NOV)), 123114
SVORA, Petr, ECORCHARD, Petra, PLIŽINGROVÁ, Eva, KOMÁRKOVÁ, Bára, SVOROVÁ PAWEŁKOWICZ, Sylwia, MURAFA, Nataliya, MAŘÍKOVÁ, Monika, SMRŽOVÁ, Darina, WAGNER, B., MACHÁLKOVÁ, Aneta, BEZDIČKA, Petr. Influence of Inorganic Bases on the Structure of Titanium Dioxide-Based Microsheets. ACS Omega. 2020, 5(37), 23703-23717
VOLFOVÁ, Lenka, PLIŽINGROVÁ, Eva, ECORCHARD, Petra, MOTLOCHOVÁ, Monika, KLEMENTOVÁ, M., JÁNOŠÍKOVÁ, Petra, BEZDIČKA, Petr, KUPČÍK, Jaroslav, KRÝSA, J., LANČOK, A., ŠUBRT, Jan. Tailoring Photocatalytic Activity of TiO2 Nanosheets by 57Fe. Journal of Physical Chemistry C. 2020, 124(12), 6669-6682
2019
BENEŠ, Hynek, KREDATUSOVÁ, Jana, PETER, Jakub, LIVI, S., BUJOK, Sonia, PAVLOVA, Ewa, HODAN, Jiří, ABBRENT, Sabina, KONEFAL, Magdalena, ECORCHARD, Petra. Ionic liquids as delaminating agents of layered double hydroxide during in-situ synthesis of poly (butylene adipate-co-terephthalate) nanocomposites. Nanomaterials. 2019, 9(4), 1-16), 618
GODOY, A. P., ECORCHARD, Petra, BENEŠ, Hynek, TOLASZ, Jakub, SMRŽOVÁ, Darina, SEIXAS, L., PEDROTTI, J. J., DE SOUZA, E. A.T., EL SEOUD, O. A., DONATO, R. K. Ultrasound exfoliation of graphite in biphasic liquid systems containing ionic liquids: A study on the conditions for obtaining large few-layers graphene. Ultrasonics Sonochemistry. 2019, 55(JUL), 279-288
CHABANE, H., LIVI, S., BENEŠ, Hynek, LADAVIERE, C., ECORCHARD, Petra, DUCHET-RUMEAU, J., GÉRARD, J. F. Polyhedral oligomeric silsesquioxane-supported ionic liquid for designing nanostructured hybrid organic-inorganic networks. European Polymer Journal. 2019, 114(May), 332-337
MRÓZEK, Ondřej, ECORCHARD, Petra, VOMÁČKA, Petr, EDERER, J., SMRŽOVÁ, Darina, ŠRÁMOVÁ SLUŠNÁ, Michaela, MACHÁLKOVÁ, Aneta, NEVORALOVÁ, Martina, BENEŠ, Hynek. Mg-Al-La LDH-MnFe2O4 hybrid material for facile removal of anionic dyes from aqueous solutions. Applied Clay Science. 2019, 169(MAR), 1-9
2018
BUBENÍKOVÁ, M., ECORCHARD, Petra, SZATMÁRY, L., MRÓZEK, Ondřej, SALAČOVÁ, P., TOLASZ, Jakub. Sorption of Sr(II) onto nanocomposites of graphene oxide-polymeric matrix. Journal of Radioanalytical and Nuclear Chemistry. 2018, 315(2), 263-272
2017
EDERER, J., JANOŠ, P., ECORCHARD, Petra, TOLASZ, Jakub, ŠTENGL, Václav, BENEŠ, Hynek, PERCHACZ, Magdalena, POP-GEORGIEVSKI, Ognen. Determination of amino groups on functionalized graphene oxide for polyurethane nanomaterials: XPS quantitation vs. functional speciation. RSC Advances. 2017, 7(21), 12464-12473
POLÁKOVÁ, Lenka, SEDLÁKOVÁ, Zdeňka, ECORCHARD, Petra, PAVLOVA, Ewa, PETER, Jakub, PARUZEL, Bartosz, BENEŠ, Hynek. Poly(meth)acrylate nanocomposite membranes containing in situ exfoliated graphene platelets: synthesis, characterization and gas barrier properties. European Polymer Journal. 2017, 94(September), 431-445
SCHWARZ, D., NODA, Yu, KLOUDA, J., SCHWARZOVÁ-PECKOVÁ, K., TARÁBEK, Ján, RYBÁČEK, Jiří, JANOUŠEK, Jiří, SIMON, F., OPANASENKO, Maksym, ČEJKA, Jiří, ACHARJYA, A., SCHMIDT, J., SELVE, S., REITER-SCHERER, V., SEVERIN, N., RABE, J. P., ECORCHARD, Petra, HE, J., POLOŽIJ, M., NACHTIGALL, P., BOJDYS, Michael J. Twinned Growth of Metal-Free, Triazine-Based Photocatalyst Films as Mixed-Dimensional (2D/3D) van der Waals Heterostructures. Advanced Materials. 2017, 29(40)), 1703399
2016
BENEŠ, H., DONATO, R. K., ECORCHARD, Petra, POPELKOVÁ, Daniela, PAVLOVÁ, E., SCHELONKA, Darina, POP-GEORGIEVSKI, O., SCHREKKER, H. S., ŠTENGL, Václav. Direct delamination of graphite ore into defect-free graphene using a biphasic solvent system under pressurized ultrasound. RSC Advances. 2016, 6(8), 6008-6015
EDERER, J., JANOŠ, P., ECORCHARD, Petra, ŠTENGL, Václav, BĚLČICKÁ, Zuzana, ŠŤASTNÝ, Martin, POP-GEORGIEVSKI, Ognen, DOHNAL, V. Quantitative determination of acidic groups in functionalized graphene by direct titration. Reactive and Functional Polymers. 2016, 103(JUN), 44-53
KREDATUSOVÁ, Jana, BENEŠ, Hynek, LIVI, S., POP-GEORGIEVSKI, Ognen, ECORCHARD, Petra, ABBRENT, Sabina, PAVLOVA, Ewa, BOGDAL, D. Influence of ionic liquid-modified LDH on microwave-assisted polymerization of .epsilon.-caprolactone. Polymer. 2016, 100(25 September), 86-94
POLÁKOVÁ, Lenka, BENEŠ, Hynek, ECORCHARD, Petra, PAVLOVÁ, Eva, SEDLÁKOVÁ, Zdeňka, KREDATUSOVÁ, Jana, ŠTENGL, Václav. Nanocomposite preparation via in situ polymerization of quaternary ammonium salt ion-bonded to graphite platelets. RSC Advances. 2016, 6(1), 353-357
2015
ŠTENGL, Václav, HENYCH, Jiří, BLUDSKÁ, Jana, ECORCHARD, Petra, KORMUNDA, M. A green method of graphene preparation in an alkaline environment. Ultrasonics Sonochemistry. 2015, 24(MAY), 65-71