Struktura ÚACH

 
 

Struktura ústavu

Ústav je veden ředitelem. Na pracoviště dohlíží Dozorčí rada.

Rada ústavu je volená vědeckými pracovníky.

Od 1.1.2014 má ústav reorganizovanou strukturu. Současné vědecké útvary ÚACH

 
 
 
 
 
 
 
Ústav
anorganické
chemie AV ČR
Výzkum
Pro odborníky Pro veřejnost Pro studenty Pro zaměstnance