UACH > O NÁS > Struktura ústavu > Rada ústavu

Rada ústavu

(Pro roky 2022-26 je složení Rady následující:)

Interní členové

RNDr. Jiří Plocek, Ph.D.
Ing. Silvie Švarcová, PhD. – předsedkyně Rady 
Ing. Petra Ecorchard, Ph.D. -  místopředsedkyně Rady
Mgr. David Hradil, Ph.D.
Ing. Kamil Lang, DSc., CSc.
Ing. Jiří Henych, PhD.
Mgr. Jan Hynek, Ph.D.
RNDr. Dr. Bezdička Petr

Externí členové

RNDr. Michal Dušek, CSc. (Fyzikální ústav AV ČR)
RNDr. Mariana Klementová, PhD. (Fyzikální ústav AV ČR)
Ing. Zdeňka Sedláková, CSc. (Ústav makromolekulární chemie AV ČR)
Prof. Dr. Ing. David Sedmidubský (Vysoká škola chemicko-technologická v Praze)

Tajemník: Marie Hejhalová