UACH > O NÁS > Struktura ústavu > Dozorčí rada

Dozorčí rada

DOZORČÍ RADA pro období 1.5.2022-30.4.2027

 

RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc. – předseda (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.)
RNDr. Bohumír Grüner,CSc.  – místopředseda (Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.)
Ing. Jiří Plešek, CSc. – člen (Ústav termomechaniky AV ČR, v.v.i.)
Prof. Dr. Ing. Karel Bouzek – člen (Fakulta Chemické technologie VŠCHT Praha)
Ing.Jiří Kotek, Dr. člen (Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.)

Tajemník rady:Jana Kroneislová, Ph.Dr.