UACH > O NÁS > Struktura ústavu > Dozorčí rada

Dozorčí rada

DOZORČÍ RADA

RNDr. Zdeněk Havlas, DrSc. – předseda (Ústav organické chemie a biochemie AV ČR, v.v.i.)
RNDr. Bohumír Grüner,CSc.  – místopředseda (Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.)
Ing. Petr Bobák, CSc. – člen (Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.)
Prof. Dr. Ing. Karel Bouzek – člen (Fakulta Chemické technologie VŠCHT Praha)
Ing.Jiří Kotek, Dr. člen (Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.)

Tajemník rady: Eva Kočí