UACH > O NÁS > Struktura ústavu > Dozorčí rada

Dozorčí rada


DOZORČÍ RADA

Ing. Karel Aim, CSc. – předseda (Ústav chemických procesů AV ČR, v.v.i.)
RNDr.Bohumír Grüner,CSc.  – místopředseda (Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i.)
Ing. Petr Bobák, CSc. – člen (Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v.v.i.)
Prof. Dr. Ing. Karel Bouzek – člen (Fakulta Chemické technologie VŠCHT Praha)
Ing.Jiří Kotek, Dr. člen (Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v.v.i.)

Tajemník rady:  Ing. Eva Kočí, Ph.D.