Bohumil Štíbr was awarded with the Honorary Medal of the CAS

Bohumil Štíbr was one of the most significant and respected inorganic chemists. He completed his studies in 1962 and he worked at the Institute of Inorganic Chemistry of CAS since then. As a founding member of unique Czech school of borane chemistry, which still works at this institute, he has mentored several generations of current […]
Read more

Bohumil Štíbr byl oceněn čestnou medailí AV ČR

Bohumil Štíbr byl jeden z nejvýznamnějších a nejrespektovanějších anorganických chemiků. Svá studia ukončil v roce 1962 a od té chvíle působil v Ústavu anorganické chemie AV ČR. Jako jeden ze zakladatelů unikátní české školy borové chemie, která působí pod tímto ústavem, pak vychoval několik generací současných odborníků. V jejím čele stál celé čtvrtstoletí. Během svého působení v oboru […]
Číst zprávu

15th NARECOM – NAnoEnviCz REsearch COmmunity Meeting

A very interesting issue of toxicity nanomaterials and their effects on living organisms will be introduced by RNDr. Pavel Rossner, Ph.D. from the Institute of Experimental Medicine of the CAS at the 15th NARECOM which will take place on Wednesday, March 16 2022 at 2:30. p.m. Join Zoom Meeting https://cesnet.zoom.us/j/97589834478 15th NARECOM – NAnoEnviCz REsearch COmmunity Meeting […]
Read more

16th NARECOM – NAnoEnviCz REsearch COmmunity Meeting

16th NARECOM – NAnoEnviCz REsearch COmmunity Meeting Nanomaterials for different practical applications will be introduced by scientists from the Institute of Inorganic Chemistry of the CAS in Řež. The 16th NARECOM will take place on Wednesday, April 13, 2022, at 2:30. p.m. Join Zoom Meeting https://cesnet.zoom.us/j/96667755242 13th April 2022 from 2:30 p.m. Nanomaterials (not only) for environmental […]
Read more

14th NARECOM – NAnoEnviCz REsearch COmmunity Meeting

Scientists from the Institute of Inorganic Chemistry of the CAS in Řež will introduce the techniques used for nanomaterial characterization and the results from their collaboration with the Department of Metals and Corrosion Engineering at UCT Prague will be presented. The 14th NARECOM will take place on Wednesday, February 16 2022 at 2:30. p.m. JOIN […]
Read more

Noc vědců a Řež na chemické mapě světa!

Naše kolegyně Silvie Švarcová pravidelně plní rubriku „Z vědeckého údolí“ v řežském zpravodaji Naše vesnice a píše články o zajímavých vědeckých tématech z našeho ústavu. Článek v čísle 4/2021 se zabývá připomínkou založení významné vědecké skupiny zabývající se chemií boranů a její popularizační činnosti. Ve stejném čísle pak náš kolega Tomáš Baše publikoval článek pojednávající […]
Číst zprávu