UACH > KARIÉRA A STUDIUM > Studium a stáže v ÚACH

Studium a stáže v ÚACH

Ústavy Akademie věd ČR se podílejí na vedení odborných prací studentů ve spolupráci s vysokými školami.  Ústav anorganické chemie má rámcové dohody s pražskými i mimopražskými univerzitami v oborech pokrývajících anorganickou, materiálovou a analytickou chemie a příbuzné obory. Podstatou spolupráce jsou kontakty vědeckých pracovníků ústavu s katedrami nebo ústavy vysokých škol, takže zapojení studentů je součástí vzájemně výhodné spolupráce. Studentům to umožňuje využít výhod vybavení a znalostí našeho akademického pracoviště a přitom plnit studijní povinnosti v rámic pravidel příslušné univerzity.

Studenti se obvykle zapojují do běžících projektů v nejaktivnějších týmech. Pokud hledáte možného školitele, můžete začít seznámením s profilem jednotlivých oddělení, laboratoří a týmů. S našimi tématy se můžete seznámit i v části Výzkum. Pokud si vyberete, můžete se obrátit na příslušného vědeckého pracovníka (kontakt na něj je uveden u témat výzkumu). Je to možný školitele nebo konzultant vaší odborné práce. Bude rád, když se na něj obrátíte se žádostí o podrobnější popis práce a upřesnění tématu.