Věda a výzkum na ÚACH

 
 

Témata vědecké práce

Uvedený seznam témat není kompletní přehled všech řešených vědeckých problémů, ale je reprezentativní. Jeho struktura se nekryje s organizační strukturou pracoviště.

Hlavními skupinami témat jsou

  • Chemie boranů: jejich syntéza, izolace, strukturní charakterizace a zjištění vlastností, zajímavých pro možné praktické využití
  • Materiálová chemie: příprava pevných látek se zajímavými materiálovými vlastnostmi chemickými syntézami, odpovídající charakterizace a analýza těchto látek
  • Fotofyzika a fotochemie: studium procesů a materiálů spojených s excitací UV zářením nebo světlem
  • Analýza: vývoj a vyžití metod chemické analýzy a mikroanalýzy pevných vzorků
 
 
 
 
 
 
 
Ústav
anorganické
chemie AV ČR
Výzkum
Pro odborníky Pro veřejnost Pro studenty Pro zaměstnance