Seznam pracovníků

Ing. Jan Šubrt, CSc.

Funkce:
Profesní zařazení:
E-mail:
Telefon: 311236906
Mobil:
Pracoviště: Centrum instrumentálních technik
{BUDOVA_TXT}: /
Linka:
Web:
Seznam publikací: www.lib.cas.cz/arl/bibliografie/ asep/uach-t/0102727
Odborné zaměření
aplikace metod elektronové mikroskopie pro materiálový výzkum; nanostrukturované oxidy kovů a jejich využití

Projekty

 číslo  Název  Období
TM02000067 Solární dekontaminace povrchové vody pomocí plovoucího fotokatalyzátoru se synergickou sorpční funkcí 2021-2024 
SEAEUROPEJFS19ST-076 Innovative floating photocatalyst with specific sorption function 2020-2023 
TH04030090 Fotoaktivní nanokompozitní systémy pro zlepšení životního prostředí 2019-2021 

Publikace

2021
THIRUNAVUKKARASU, G. K., MONFORT, O., MOTOLA, M., MOTLOCHOVÁ, Monika, GREGOR, M., ROCH, T., ČAPLOVICOVÁ, M., LAVRIKOVA, A. Y., HENSEL, K., BREZOVÁ, V., JERIGOVÁ, M., ŠUBRT, Jan, PLESCH, G. Ce ion surface-modified TiO2 aerogel powders: a comprehensive study of their excellent photocatalytic efficiency in organic pollutant removal. New Journal of Chemistry. 2021, 45(9), 4174-4184
2020
MOTLOCHOVÁ, Monika, SLOVÁK, V., PLIŽINGROVÁ, Eva, LIDIN, S., ŠUBRT, Jan. Highly-efficient removal of Pb(ii), Cu(ii) and Cd(ii) from water by novel lithium, sodium and potassium titanate reusable microrods. RSC Advances. 2020, 10(7), 3694-3704
2018
GIL-GONZÁLEZ, E., PEREJÓN, A., SÁNCHEZ-JIMÉNEZ, P. E., MEDINA-CARRASCO, S., KUPČÍK, Jaroslav, ŠUBRT, Jan, CRIADO, J. M., PÉREZ-MAQUEDA, L. A. Crystallization Kinetics of Nanocrystalline Materials by Combined X-ray Diffraction and Differential Scanning Calorimetry Experiments. Crystal Growth & Design. 2018, 18(5), 3107-3116
2017
MOTOLA, M., SATRAPINSKYY, L., ROCH, T., ŠUBRT, Jan, KUPČÍK, Jaroslav, KLEMENTOVÁ, Mariana, JAKUBIČKOVÁ, M., PETERKA, F., PLESCH, G. Anatase TiO2 nanotube arrays and titania films on titanium mesh for photocatalytic NOx removal and water cleaning. Catalysis Today. 2017, 287(JUN), 59-64
PLIŽINGROVÁ, Eva, KLEMENTOVÁ, Mariana, BEZDIČKA, Petr, BOHÁČEK, Jaroslav, BARBIERIKOVÁ, Z., DVORANOVÁ, D., MAZÚR, M., KRÝSA, J., ŠUBRT, Jan, BREZOVÁ, V. 2D-Titanium dioxide nanosheets modified with Nd, Ag and Au: Preparation, characterization and photocatalytic activity. Catalysis Today. 2017, 281(MAR), 165-180
2016
MANWAR, N.R., CHILKALWAR, A.A., NANDA, K.K., CHAUDHARY, Y.S., ŠUBRT, Jan, RAYALU, S.S., LABHSETWAR, N.K. Ceria Supported Pt/PtO-Nanostructures: Efficient Photocatalyst for Sacrificial Donor Assisted Hydrogen Generation under Visible-NIR Light Irradiation. ACS Sustainable Chemistry & Engineering. 2016, 4(4), 2323-2332
PALKOVSKÁ, Monika, SLOVÁK, V., ŠUBRT, Jan, BOHÁČEK, Jaroslav, BARBIERIKOVÁ, Z., BREZOVÁ, V., FAJGAR, Radek. Investigation of the thermal decomposition of a new titanium dioxide material. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry. 2016, 125(3), 1071-1078
PEREJON, A., PEREZ-MAQUEDA, L. A., SANCHEZ-JIMENEZ, P.E., CRIADO, J. M., MURAFA, Nataliya, ŠUBRT, Jan. Constant rate thermal analysis of a dehydrogenation reaction. RSC Advances. 2016, 6(84), 81454-81460
2015
MORITA, H., HATTORI, K., MURAFA, Nataliya, ŠUBRT, Jan. Chemical Structure and Morphology of Magnetic Ultrafine Particles Synthesized from a Ternary Gaseous Mixture Involving Cobalt Tricarbonyl Nitrosyl. Journal of Photopolymer Science and Technology. 2015, 28(3), 429-434
PLIŽINGROVÁ, Eva, VOLFOVÁ, Lenka, SVORA, Petr, LABHSETWAR, N., KLEMENTOVÁ, Mariana, SZATMÁRY, Lórant, ŠUBRT, Jan. Highly photoactive anatase foams prepared from lyophilized aqueous colloids of peroxo-polytitanic acid. Catalysis Today. 2015, 240(FEB), 107-113
"STRAKA, M., SZATMARY, L., ŠUBRT, Jan. Electrochemical and Microscopic Study of Thorium in a Molten Fluoride System. Journal of the Electrochemical Society. 2015, 162(9), ""D449""-""D456"""