UACH > O NÁS > Povinné údaje > Eduroam

Eduroam

Eduroam zajišťuje síťový roaming pro členy. Prakticky to znamená, že uživatel z členské organizace se může připojit k síti v kterékoli jiné členské organizaci. V členských organizacích se všude používá stejné jméno a heslo.

Eduroam pro domácí uživatele z UACH

Jako uživatelské jméno se používá mailová adresa, tj. login@nulliic.cas.cz a heslo stejné, jako pro přihlášení do místní sítě. Nastavení počítače je de facto identické, jako na stránkách národního portálu eduroam. Jméno ústavního radius serveru je openldap.iic.cas.cz Certifikát podepisuje certifikační autorita firmy COMODO, ve Windows “AddTrust external CA Root”.

Omezení a povinnosti pro eduroam v UACH

  • Uživatel nesmí používat připojení v UACH v rozporu se zákony České republiky.
  • Je zakázáno použítí peer to peer sítí (bittorrent, gnutella apod.)
  • Uživatel je plně zodpovědný za své přihlašovací údaje a jejich zneužití.
  • Uživatel je povinen neprodleně reagovat na výzvy správců sítě v UACH a správce federace eduroam.
  • Další pravidla stanovuje roamingová politika.

Technické parametry

  • SSID eduroam
  • Autentizace 802.1x
  • Zabezpečení WPA2
  • Šifrování TKIP/AES
  • Některé programy mohou být blokovány firewallem

Pokrytí

Celkově je rozmístěno 1 AP v pásmu 2.4GHz. Pokrytí signálem je zaměřeno především na sál ústavu v přízemí, zasedací místnost v prvním patře a ubytovnu. Pokrytí signálem se v průběhu doby mění.

Odkazy

Kontakt

Eduroam je ochrannou známkou společnosti TERENA. UACH je organizací, nezávislou na TERENA. Všechna loga a ochranné známky jsou majetkem svých příslušných vlastníků.