Seznam pracovníků

RNDr. Karel Škoch, Ph.D.

Funkce:
Profesní zařazení:
E-mail:
Telefon: 311236925
Mobil:
Pracoviště: Oddělení materiálové chemie
Budova: /
Linka:
Web:
Seznam publikací:


Projekty

 číslo  Název  Období
lQ200322401 Kationtové Lewisovy (super) kyseliny jako alternativa k přechodným kovům 2024-2028 
23-06866S Boreniové kationty a (hetero)boraalkeny jako sensory, aktivátory malých molekul a katalyzátory 2023-2025 

Publikace

2022
ŠKOCH, Karel, CHEN, C., DANILIUC, C. G., KEHR, G., ERKER, G. A deprotonation pathway to reactive [B]=CH2 boraalkenes. Dalton Transactions. 2022, 51(19), 7695-7704
ŠKOCH, Karel, DANILIUC, C. G., KEHR, G., ERKER, G. Substituent Dependent Cyclization Reactions of 1,1'-Bis(alkynyl)ferrocenes with the (C6F5)BH2 . SMe2 Hydroboration Reagent. European Journal of Inorganic Chemistry. 2022, 2022(1)), e202100838
BŮŽEK, Daniel, ŠKOCH, Karel, ONDRUŠOVÁ, Soňa, KLODA, Matouš, BAVOL, Dmytro, MAHUN, Andrii, KOBERA, Libor, LANG, Kamil, LONDESBOROUGH, Michael Geoffrey Stephen, DEMEL, Jan. “Activated Borane” - A Porous Borane Cluster Network as an Effective Adsorbent for Removing Organic Pollutants. Chemistry - A European Journal. 2022, 28(67)), e202201885