Seznam pracovníků

Ing. Jiří Henych, Ph.D.

Funkce:
Profesní zařazení:
E-mail:
Telefon: 311236921
Mobil:
Pracoviště: Oddělení materiálové chemie
{BUDOVA_TXT}: /
Linka:
Web:
Seznam publikací: www.lib.cas.cz/arl/bibliografie/ asep/uach-t/0285177
Odborné zaměření
 

Vědecké zaměření: syntéza a charakterizace nanostrukturních oxidů kovů a nízkodimenzionálních struktur pro environmentální aplikace - především použití reaktivních sorbentů a fotoktalyzátorů pro rozklad bojových chemických látek a organických polutantů; detailní studium (foto)degradačních reakcí pomocí in situ vibračních spektroskopií; použití výkonného ultrazvuku k přípravě nanomateriálů a sonochemickým reakcím


Projekty

 číslo  Název  Období
TH76030002 Zelené ultrafiltrační technologie čištění vody 6/2021-5/2024 
19-07460S Příprava a charakterizace oxidu ceričitého pro prokročilé aplikace 2019-2021 

Publikace

2022
TSONCHEVA, T., ISSA, G., IVANOVA, R., DIMITROV, M., KOVACHEVA, D., ATANASOVA, G., HENYCH, Jiří. Design Control of Copper-Doped Titania-Zirconia Catalysts for Methanol Decomposition and Total Oxidation of Ethyl Acetate. Symmetry-Basel. 2022, 14(4)), 751
TSONCHEVA, T., ROSMINI, C., MIHAYLOV, M., HENYCH, Jiří, CHAKAROVA, K., VELINOV, N., KOVACHEVA, D., NĚMEČKOVÁ, Zuzana, KORMUNDA, M., IVANOVA, R., SPASSOVA, I., HADJIIVANOV, K. Nickel-Decorated Mesoporous Iron-Cerium Mixed Oxides: Microstructure and Catalytic Activity in Methanol Decomposition. ACS Applied Materials and Interfaces. 2022, 14(1), 873-890
VERNER, A., TOKARSKÝ, J., ČAPKOVÁ, P., RYŠÁNEK, P., BENADA, Oldřich, HENYCH, Jiří, TOLASZ, Jakub, KORMUNDA, M., SYROVÝ, M. Effect of crystal structure on nanofiber morphology and chemical modification, design of CeO2/PVDF membrane. Polymer Testing. 2022, 110(JUN 2022)), 107568