Seznam pracovníků

Ing. Jiří Henych, Ph.D.

Funkce:
Profesní zařazení:
E-mail:
Telefon: 311236921
Mobil:
Pracoviště: Oddělení materiálové chemie
{BUDOVA_TXT}: /
Linka:
Web:
Seznam publikací: www.lib.cas.cz/arl/bibliografie/ asep/uach-t/0285177
Odborné zaměření
 

Vědecké zaměření: syntéza a charakterizace nanostrukturních oxidů kovů a nízkodimenzionálních struktur pro environmentální aplikace - především použití reaktivních sorbentů a fotoktalyzátorů pro rozklad bojových chemických látek a organických polutantů; detailní studium (foto)degradačních reakcí pomocí in situ vibračních spektroskopií; použití výkonného ultrazvuku k přípravě nanomateriálů a sonochemickým reakcím


Projekty

 číslo  Název  Období
TH76030002 Zelené ultrafiltrační technologie čištění vody 2021-2024 
19-07460S Příprava a charakterizace oxidu ceričitého pro prokročilé aplikace 2019-2021 

Publikace

2022
TSONCHEVA, T., ISSA, G., IVANOVA, R., DIMITROV, M., KOVACHEVA, D., ATANASOVA, G., HENYCH, Jiří. Design Control of Copper-Doped Titania-Zirconia Catalysts for Methanol Decomposition and Total Oxidation of Ethyl Acetate. Symmetry-Basel. 2022, 14(4)), 751
TSONCHEVA, T., ROSMINI, C., MIHAYLOV, M., HENYCH, Jiří, CHAKAROVA, K., VELINOV, N., KOVACHEVA, D., NĚMEČKOVÁ, Zuzana, KORMUNDA, M., IVANOVA, R., SPASSOVA, I., HADJIIVANOV, K. Nickel-Decorated Mesoporous Iron-Cerium Mixed Oxides: Microstructure and Catalytic Activity in Methanol Decomposition. ACS Applied Materials and Interfaces. 2022, 14(1), 873-890
VERNER, A., TOKARSKÝ, J., ČAPKOVÁ, P., RYŠÁNEK, P., BENADA, Oldřich, HENYCH, Jiří, TOLASZ, Jakub, KORMUNDA, M., SYROVÝ, M. Effect of crystal structure on nanofiber morphology and chemical modification, design of CeO2/PVDF membrane. Polymer Testing. 2022, 110(JUN 2022)), 107568
2021
BYDŽOVSKÁ, Irena, SHAGIEVA, Ekaterina, GORDEEV, Ivan, ROMANYUK, Olexandr, NĚMEČKOVÁ, Zuzana, HENYCH, Jiří, ONDIČ, Lukáš, KROMKA, Alexander, STEHLÍK, Štěpán. Laser-induced modification of hydrogenated detonation nanodiamonds in ethanol. Nanomaterials. 2021, 11(9)), 2251
FAMĚRA, Martin, MATYS GRYGAR, Tomáš, CISZEWSKI, D., CZAJKA, A., ÁLVAREZ-VÁZQUEZ, M.A., HRON, K., FAČEVICOVÁ, K., HÝLOVÁ, V., TŮMOVÁ, Štěpánka, SVĚTLÍK, Ivo, ZIMOVÁ, K., DVOŘÁKOVÁ, K., SZYPUŁA, B., HOŠEK, Michal, HENYCH, Jiří. Anthropogenic records in a fluvial depositional system: The Odra River along The Czech-Polish border. Anthropocene. 2021, 34(JUN)), 100286
HENYCH, Jiří, ŠŤASTNÝ, Martin, NĚMEČKOVÁ, Zuzana, MAZANEC, K., TOLASZ, Jakub, KORMUNDA, M., EDERER, J., JANOŠ, P. Bifunctional TiO2/CeO2 reactive adsorbent/photocatalyst for degradation of bis-p-nitrophenyl phosphate and CWAs. Chemical Engineering Journal. 2021, 414(JUN)), 128822
JANOŠ, P., TOKAR, O., DOŠEK, M., MAZANEC, K., RYŠÁNEK, P., KORMUNDA, M., HENYCH, Jiří, JANOŠ, P. jr. Amidoxime-functionalized bead cellulose for the decomposition of highly toxic organophosphates. RSC Advances. 2021, 11(29), 17976-17984
STYGAR, D., POGORZELSKA, A., CHEŁMECKA, E., SKRZEP?POLOCZEK, B., BAŻANÓW, B., GĘBAROWSKI, T., JOCHEM, J., HENYCH, Jiří. Graphene oxide normal (GO + Mn2+) and ultrapure: Short?term impact on selected antioxidant stress markers and cytokines in NHDF and A549 cell lines. Antioxidants. 2021, 10(5)), 765
SVOBODA, L., BEDNÁŘ, J., DVORSKÝ, R., PANÁČEK, A., HOCHVALDOVÁ, L., KVÍTEK, L., MALINA, T., KONVIČKOVÁ, Z., HENYCH, Jiří, NĚMEČKOVÁ, Zuzana, VEČEŘOVÁ, R., KOLÁŘ, M., MATÝSEK, D., VILAMOVÁ, Z. Crucial cytotoxic and antimicrobial activity changes driven by amount of doped silver in biocompatible carbon nitride nanosheets. Colloids and Surfaces B-Biointerfaces. 2021, 202(JUN)), 111680
TSONCHEVA, T., ROSMINI, C., DIMITROV, M., ISSA, G., HENYCH, Jiří, NĚMEČKOVÁ, Zuzana, KOVACHEVA, D., VELINOV, N., ATANASOVA, G., SPASSOVA, I. Formation of Catalytic Active Sites in Hydrothermally Obtained Binary Ceria-Iron Oxides: Composition and Preparation Effects. ACS Applied Materials and Interfaces. 2021, 13(1), 1838-1852
WANG, J., SVOBODA, L., NĚMEČKOVÁ, Zuzana, SGARZI, M., HENYCH, Jiří, LICCIARDELLO, N., CUNIBERTI, Gi. Enhanced visible-light photodegradation of fluoroquinolone-based antibiotics andE. coligrowth inhibition using Ag-TiO2 nanoparticles. RSC Advances. 2021, 11(23), 13980-13991
2020
SVOBODA, L., LICCIARDELLO, N., DVORSKÝ, R., BEDNÁŘ, J., HENYCH, Jiří, CUNIBERTI, Gi. Design and Performance of Novel Self-Cleaning g-C3N4/PMMA/PUR Membranes. Polymers. 2020, 12(4)), 850
TSONCHEVA, T., MILEVA, A., ISSA, G., HENYCH, Jiří, TOLASZ, Jakub, DIMITROV, M., KOVACHEVA, D., ATANASOVA, G., ŠTENGL, Václav. Mesoporous copper-ceria-titania ternary oxides as catalysts for environmental protection: Impact of Ce/Ti ratio and preparation procedure. Applied Catalysis A - General. 2020, 595(APR)), 117487
2019
EDERER, J., ŠŤASTNÝ, Martin, DOŠEK, M., HENYCH, Jiří, JANOŠ, P. Mesoporous cerium oxide for fast degradation of aryl organophosphate flame retardant triphenyl phosphate. RSC Advances. 2019, 9(55), 32058-32065
JANOŠ, P., EDERER, J., DOŠEK, M., ŠTOJDL, J., HENYCH, Jiří, TOLASZ, Jakub, KORMUNDA, M., MAZANEC, K. Can cerium oxide serve as a phosphodiesterase-mimetic nanozyme? Environmental Science-Nano. 2019, 6(12), 3684-3698
SVOBODA, L., ŠKUTA, R., MATĚJKA, V., DVORSKÝ, R., MATÝSEK, D., HENYCH, Jiří, MANČÍK, P., PRAUS, P. Graphene oxide and graphitic carbon nitride nanocomposites assembled by electrostatic attraction forces: Synthesis and characterization. Materials Chemistry and Physics. 2019, 228(APR), 228-236
2018
HENYCH, Jiří, ŠTENGL, Václav, MATTSSON, A., TOLASZ, Jakub, ÖSTERLUND, L. Chemical warfare agent simulant DMMP reactive adsorption on TiO2/graphene oxide composites prepared via titanium peroxo-complex or urea precipitation. Journal of Hazardous Materials. 2018, 359(OCT), 482-490
2017
Issa, G. S. - Tsoncheva, T. - Mileva, A. - Dimitrov, M.D. - Kovacheva, D. - Henych, Jiří - Štengl, Václav, 2017: ISSA, G. S., TSONCHEVA, T., MILEVA, A., DIMITROV, M.D., KOVACHEVA, D., HENYCH, Jiří, ŠTENGL, Václav. Copper supported on nanostructured mesoporous ceria-titania composites as catalysts for sustainable environmental protection: Effect of support composition. Bulgarian Chemical Communications. 2017, 49(SI D), 55-62
Issa, G. S. - Dimitrov, M.D. - Kovacheva, D. - Henych, Jiří - Štengl, Václav - Tsoncheva, T., 2017: ISSA, G. S., DIMITROV, M.D., KOVACHEVA, D., HENYCH, Jiří, ŠTENGL, Václav, TSONCHEVA, T. Effect of phase composition on the formation of active sites in titania-ceria catalysts for ethyl acetate total oxidation. Bulgarian Chemical Communications. 2017, 49(SI F), 114-120
Mileva, A. - Issa, G. - Henych, Jiří - Štengl, Václav - Kovacheva, D. - Tsoncheva, T., 2017: MILEVA, A., ISSA, G., HENYCH, Jiří, ŠTENGL, Václav, KOVACHEVA, D., TSONCHEVA, T. CeO2 and TiO2 obtained by urea assisted homogeneous hydrolyses method as catalysts for environmental protection: Effect of Ti/Ce ratio. Bulgarian Chemical Communications. 2017, 49(SI A), 77-83
ŠŤASTNÝ, Martin, TOLASZ, Jakub, ŠTENGL, Václav, HENYCH, Jiří, ŽIŽKA, D. Graphene oxide/MnO2 nanocomposite as destructive adsorbent of nerve-agent simulants in aqueous media. Applied Surface Science. 2017, 412(AUG), 19-28
ŠTENGL, Václav, HENYCH, Jiří, ŠŤASTNÝ, Martin, KORMUNDA, M. Fast and Straightforward Synthesis of Luminescent Titanium(IV) Dioxide Quantum Dots. Journal of Nanomaterials. 2017, 2017(JUL)), 3089091
2016
JANOS, P., HENYCH, Jiří, PELANT, O., PILAŘOVÁ, V., VRTOCH, L., KORMUNDA, M., MAZANEC, K., ŠTENGL, Václav. Cerium oxide for the destruction of chemical warfare agents: A comparison of synthetic routes. Journal of Hazardous Materials. 2016, 304(MAR), 259-268
JANOŠ, P., LOVÁSZOVÁ, I., PFEIFER, J., EDERER, J., DOŠEK, M., LOUČKA, T., HENYCH, Jiří, KOLSKÁ, Z., MILDE, D., OPLETAL, T. Accelerated dephosphorylation of adenosine phosphates and related compounds in the presence of nanocrystalline cerium oxide. Environmental Science-Nano. 2016, 3(4), 847-856
JANOŠ, P., EDERER, J., PILAŘOVÁ, V., HENYCH, Jiří, TOLASZ, Jakub, MILDE, D., OPLETAL, T. Chemical mechanical glass polishing with cerium oxide: Effect of selected physico-chemical characteristics on polishing efficiency. Wear. 2016, 362(SEP), 114-120
ŠTENGL, Václav, HENYCH, Jiří, SLUŠNÁ, Michaela. h-BN-TiO2 Nanocomposite for Photocatalytic Applications. Journal of Nanomaterials. 2016, 2016(2016)), 4580516
TSONCHEVA, T., IVANOVA, R., HENYCH, Jiří, VELINOV, N., KORMUNDA, M., DIMITROV, M., PANEVA, D., SLUŠNÁ, Michaela, MITOV, I., ŠTENGL, Václav. Iron modified titanium–hafnium binary oxides as catalysts in total oxidation of ethyl acetate. Catalysis Communication. 2016, 81(JUN), 14-19
2015
ŠTENGL, Václav, HENYCH, Jiří, BLUDSKÁ, Jana, ECORCHARD, Petra, KORMUNDA, M. A green method of graphene preparation in an alkaline environment. Ultrasonics Sonochemistry. 2015, 24(MAY), 65-71
ŠTENGL, Václav, HENYCH, Jiří, MATYS GRYGAR, Tomáš, PÉREZ, Raul. Chemical degradation of trimethyl phosphate as surrogate for organo-phosporus pesticides on nanostructured metal oxides. Materials Research Bulletin. 2015, 61(JAN), 259-269
TSONCHEVA, T., IVANOVA, R., HENYCH, Jiří, DIMITROV, M., KORMUNDA, M., KOVACHEVA, D., SCOTTI, N., DAL SANTO, V., ŠTENGL, Václav. Effect of preparation procedure on the formation of nanostructuredceria–zirconia mixed oxide catalysts for ethyl acetate oxidation:Homogeneous precipitation with urea vs template-assistedhydrothermal synthesis. Applied Catalysis A - General. 2015, 502(JUL), 418-432
AHLINDER, L., HENYCH, Jiří, LINDSTRÖM, S. W., EKSTRAND- HAMMARSTRÖM, B., ŠTENGL, Václav, ÖSTERLUND, L. Graphene oxide nanoparticle attachment and its toxicity on living lung epithelial cells. RSC Advances. 2015, 5(73), 59447-59457
HENYCH, Jiří, ŠTENGL, Václav, SLUŠNÁ, Michaela, MATYS GRYGAR, Tomáš, JANOŠ, P., KURÁŇ, P., ŠŤASTNÝ, M. Degradation of organophosphorus pesticide parathion methyl on nanostructured titania-iron mixed oxides. Applied Surface Science. 2015, 344(JUL), 9-16
HENYCH, Jiří, ŠTENGL, Václav, MATTSSON, A., ÖSTERLUND, L. In Situ FTIR Spectroscopy Study of the Photodegradation of Acetaldehyde and azo Dye Photobleaching on Bismuth-Modified TiO2. Photochemistry and Photobiology. 2015, 91(1), 48-58
JANOŠ, P., KURÁŇ, P., PILAŘOVÁ, V., TRÖGL, J., ŠŤASTNÝ, M., PELANT, O., HENYCH, Jiří, BAKARDJIEVA, Snejana, ŽIVOTSKÝ, O., KORMUNDA, M., MAZANEC, K., SKOUMAL, M. Magnetically separable reactive sorbent based on the CeO2/?-Fe2O3 composite and its utilization for rapid degradation of the organophosphate pesticide parathion methyl and certain nerve agents. Chemical Engineering Journal. 2015, 262(FEB), 747-755