Seznam pracovníků

RNDr. Bohumír Grüner, CSc.

Funkce:
Profesní zařazení:
E-mail:
Telefon: 311236938
Mobil:
Pracoviště: Oddělení syntéz
{BUDOVA_TXT}: /
Linka:
Web:
Seznam publikací: www.lib.cas.cz/arl/bibliografie/ asep/uach-t/0102653
Odborné zaměření
syntetická chemie boranů, výzkum substitučních a skeletálních reakcí boranů, karboranů a metallakarboranů, chirální a supraikosaedrické systémy; medicinální chemie sloučenin boru, např. syntéza specifických klastrových inhibitorů enzymů HIV-proteasa a karbonické anhydrázy IX.

Projekty

 číslo  Název  Období
21-14409S Exopolyhedrální substituční reakce na metallakarboranových klastrech a jejich stereochemie 2021-2023 
19-04630S Ladění elektrochemických vlastností bórových polyedrů pokročilými substitučními metodami pro použití jako biokonjugátů; systematický základní výzkum 2019-2021