Seznam pracovníků

RNDr. Bohumír Grüner, CSc.

Funkce:
Profesní zařazení:
E-mail:
Telefon: 311236938
Mobil:
Pracoviště: Oddělení syntéz
{BUDOVA_TXT}: /
Linka:
Web:
Seznam publikací: www.lib.cas.cz/arl/bibliografie/ asep/uach-t/0102653
Odborné zaměření
syntetická chemie boranů, výzkum substitučních a skeletálních reakcí boranů, karboranů a metallakarboranů, chirální a supraikosaedrické systémy; medicinální chemie sloučenin boru, např. syntéza specifických klastrových inhibitorů enzymů HIV-proteasa a karbonické anhydrázy IX.

Projekty

 číslo  Název  Období
21-14409S Exopolyhedrální substituční reakce na metallakarboranových klastrech a jejich stereochemie 2021-2023 
19-04630S Ladění elektrochemických vlastností bórových polyedrů pokročilými substitučními metodami pro použití jako biokonjugátů; systematický základní výzkum 2019-2021 

Publikace

2021
BEDNARSKA-SZCZEPANIAK, K., PRZELAZLY, E., KANIA, K. D., SZWED, M., LITECKÁ, Miroslava, GRÜNER, Bohumír, LESNIKOWSKI, Z. J. Interaction of adenosine, modified using carborane clusters, with ovarian cancer cells: A new anticancer approach against chemoresistance. Cancers (Basel). 2021, 13(15)), 3855
KUGLER, Michael, NEKVINDA, Jan, HOLUB, Josef, EL ANWAR, Suzan, DAS, V., ŠÍCHA, Václav, POSPÍŠILOVÁ, Klára, FÁBRY, M., KRÁL, V., BRYNDA, Jiří, KAŠIČKA, Václav, HAJDÚCH, M., ŘEZÁČOVÁ, Pavlína, GRÜNER, Bohumír. Inhibitors of CA IX Enzyme Based on Polyhedral Boron Compounds. Chembiochem. 2021, 22(18), 2741-2761
SCHMIDT, H., WILDEN, A., MODOLO, G., BOSBACH, D., SANTIAGO-SCHÜBEL, B., HUPERT, M., MINCHER, B.J., MEZYK, S. P., ŠVEHLA, Jaroslav, GRÜNER, Bohumír, EKBERG, C. Gamma and pulsed electron radiolysis studies of CyMe4BTBP and CyMe4BTPhen: Identification of radiolysis products and effects on the hydrometallurgical separation of trivalent actinides and lanthanides. Radiation Physics and Chemistry. 2021, 189(DEC)), 109696
ŠOLÍNOVÁ, Veronika, BRYNDA, Jiří, ŠÍCHA, Václav, HOLUB, Josef, GRÜNER, Bohumír, KAŠIČKA, Václav. Determination of acidity constants, ionic mobilities, and hydrodynamic radii of carborane-based inhibitors of carbonic anhydrases by capillary electrophoresis. Electrophoresis. 2021, 42(7/8), 910-919
2020
BAKARDJIEV, Mario, EL ANWAR, Suzan, BAVOL, Dmytro, RŮŽIČKOVÁ, Z., GRÜNER, Bohumír. Focus on Chemistry of the 10-Dioxane-nido-7,8-dicarba-undecahydrido Undecaborate Zwitterion, Exceptionally Easy Abstraction of Hydrogen Bridge and Double-Action Pathways Observed in Ring Cleavage Reactions with OH- as Nucleophile. Molecules. 2020, 25(4)), 814
FOJT, Lukáš, GRÜNER, Bohumír, ŠÍCHA, Václav, NEKVINDA, Jan, VESPALEC, Radim, FOJTA, Miroslav. Electrochemistry of icosahedral cobalt bis(dicarbollide) ions and their carbon and boron substituted derivatives in aqueous phosphate buffers. Electrochimica acta. 2020, 342(MAY 10 2020)), 136112
NEKVINDA, Jan, KUGLER, Michael, HOLUB, Josef, EL ANWAR, Suzan, BRYNDA, Jiří, POSPÍŠILOVÁ, K., RŮŽIČKOVÁ, Z., ŘEZÁČOVÁ, Pavlína, GRÜNER, Bohumír. Direct Introduction of an Alkylsulfonamido Group on C-sites of Isomeric Dicarba-closo-dodecaboranes: The Influence of Stereochemistry on Inhibitory Activity against the Cancer-Associated Carbonic Anhydrase IX Isoenzyme. Chemistry - A European Journal. 2020, 26(69), 16541-16553
2019
ASSAF, K. I., BEGAJ, B., FRANK, A., NILAM, M., MOUGHARBEL, A. S., KORTZ, U., NEKVINDA, Jan, GRÜNER, Bohumír, GABEL, D., NAU, W. M. High-affinity binding of metallacarborane cobalt bis(dicarbollide) anions to cyclodextrins and application to membrane translocation. Journal of Organic Chemistry. 2019, 84(18), 11790-11798
SRB, Pavel, SVOBODA, Michal, BENDA, L., LEPŠÍK, Martin, TARÁBEK, Ján, ŠÍCHA, Václav, GRÜNER, Bohumír, GRANTZ ŠAŠKOVÁ, Klára, BRYNDA, Jiří, ŘEZÁČOVÁ, Pavlína, KONVALINKA, Jan, VEVERKA, Václav. Capturing a dynamically interacting inhibitor by paramagnetic NMR spectroscopy. Physical Chemistry Chemical Physics. 2019, 21(10), 5661-5673
VAŇKOVÁ, E., LOKOČOVÁ, K., MAŤÁTKOVÁ, O., KŘÍŽOVÁ, I., MASÁK, J., GRÜNER, Bohumír, KAULE, P., ČERMÁK, J., ŠÍCHA, V. Cobalt bis-dicarbollide and its ammonium derivatives are effective antimicrobial and antibiofilm agents. Journal of Organometallic Chemistry. 2019, 899(OCT)), 120891
2018
NEKVINDA, Jan, GRÜNER, Bohumír, GABEL, D., NAU, W. M., ASSAF, K. I. Host-Guest Chemistry of Carboranes: Synthesis of Carboxylate Derivatives and Their Binding to Cyclodextrins. Chemistry - A European Journal. 2018, 24(49), 12970-12975
2016
FOJT, Lukáš, FOJTA, Miroslav, HOLUB, Josef, GRÜNER, Bohumír, VESPALEC, Radim. Electrochemistry of different boranes, carbaboranes and their exo-skeletal hydroxy derivatives at the graphite carbon electrode in aqueous phosphate buffers. Electrochimica acta. 2016, 205(JUL 2016), 8-14
2015
DISTLER, P., KONDÉ, J., JOHN, J., HÁJKOVÁ, Zuzana, ŠVEHLA, Jaroslav, GRÜNER, Bohumír. Characterization of solvents containing CyMe4-BTPhen in selected cyclohexanone-based diluents after irradiation by accelerated electrons. Nukleonika. 2015, 60(4), 885-891
NEKVINDA, Jan, ŠVEHLA, Jaroslav, CÍSAŘOVÁ, I., GRÜNER, Bohumír. Chemistry of cobalt bis(1,2-dicarbollide) ion; the synthesis of carbon substituted alkylamino derivatives from hydroxyalkyl derivatives via methylsulfonyl or p-toluenesulfonyl esters. Journal of Organometallic Chemistry. 2015, 798(1), 112-120