UACH > VÝZKUM > Projekty

Projekty

Název:Všestranné modifikované nanostruktury na bázi TiO2 pro fotoindukovanou produkci H2 ve spojení s degradací mikroplastů
číslo:8J24AT034
řešitel:MSc. Guru Karthikeyan Thirunavukkarasu, Ph.D.
Pracoviště:Centrum instrumentálních technik (CIT)
Role ústavu:
Poskytovatel:MŠMT
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2024
Doba řešení do:2025
Příjemce:ÚACH
Spolupříjemce:
Popis: