UACH > VÝZKUM > Projekty

Projekty

Název: Strategie AV 21 - Město jako laboratoř změny; stavby, kulturní dědictví a prostředí pro bezpečný a hodnotný život
číslo:VP23
řešitel:
Pracoviště:Akademická laboratoř materiálového průzkumu malířských děl (ALMA)
Role ústavu:spolupříjemce
Poskytovatel:AV ČR
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:
Doba řešení do:
Příjemce:USD
Spolupříjemce:
Popis: