UACH > VÝZKUM > Projekty

Projekty

Název:
číslo:MSM200321901
řešitel:
Pracoviště:Centrum instrumentálních technik
Role ústavu:příjemce
Poskytovatel:AV ČR
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2019
Doba řešení do:2020
Příjemce:ÚACH
Spolupříjemce:
Popis: