UACH > VÝZKUM > Projekty

Projekty

Název:Studium přeshraničního znečištění sedimentů řed Odry a Olše
číslo:8JPL19041
řešitel:
Pracoviště:Laboratoř environmentální geochemické analýzy
Role ústavu:příjemce
Poskytovatel:MŠMT
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:2020
Doba řešení do:2020
Příjemce:ÚACH
Spolupříjemce:
Popis: