UACH > VÝZKUM > Projekty

Projekty

Název:GENIORS
číslo:755171
řešitel:
Pracoviště:Oddělení syntéz
Role ústavu:spolupříjemce
Poskytovatel:Horizon 2020
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:6/2017
Doba řešení do:5/2021
Příjemce:CEA
Spolupříjemce:
Popis: