UACH > VÝZKUM > Projekty

Projekty

Název:Ternární MAX nanolamináty- pokročilé inovativní materiály pro budoucí aplikace v jaderných a extrémních podmínkách
číslo:LTAUSA17128
řešitel:
Pracoviště:Centrum instrumentálních technik
Role ústavu:příjemce
Poskytovatel:MŠMT
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:7/2017
Doba řešení do:6/2020
Příjemce:ÚACH
Spolupříjemce:
Popis: