UACH > VÝZKUM > Projekty

Projekty

Název:Transparentní nanohybridní systémy s mimořádnou odolností proti UV záření a extrémním teplotám
číslo:FV10480
řešitel:
Pracoviště:Oddělení materiálové chemie
Role ústavu:spolupříjemce
Poskytovatel:MPO
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:9/2016
Doba řešení do:07/2020
Příjemce:Toseda
Spolupříjemce:
Popis: