UACH > VÝZKUM > Projekty

Projekty

Název:Polymerní kompozitní vrstvy s grafenovými kvantovými tečkami
číslo:FV10027
řešitel:
Pracoviště:Oddělení materiálové chemie
Role ústavu:spolupříjemce
Poskytovatel:MPO
Spoluřešitel:
řešitel-cizí:
Spoluřešitel (cizí):
Doba řešení od:8/2016
Doba řešení do:7/2020
Příjemce:Rokospol
Spolupříjemce:
Popis: