UACH > VÝZKUM > Environmentální geochemie > Biomonitoring antropogenně poškozených půd pomocí listů rostlin

Biomonitoring antropogenně poškozených půd pomocí listů rostlin

Kontaktní osoba: Tomáš Matys Grygar

Analýza prvků v listech může odhalit nedostatek živin v půdě, její okyselení a kontaminaci prvky, které snadno pronikají do rostlin, jako je Cd a Zn. Nadměrný příjem Mn může odhalit okyselení půdy a některé druhy nedostatku živin. Některá poškození půdy, zejména okyselení, vyplavování živin a mobilizaci nežádoucích prvků, lze odhalit poměrně náročnými laboratorními rozbory půdy. Reprezentativní odběr půdních vzorků je navíc obtížný v topograficky složitém terénu nebo na kamenitých plochách, jako jsou odvaly, svahy, horské oblasti a uměle narušené plochy kolem silnic a budov. V takovém případě je mnohem snazší reprezentativně odebírat vzorky listí stromů. Interpretace prvkového složení listů však vyžaduje další výzkum, protože vzájemné vztahy mezi prvky při příjmu živin rostlinami jsou málo známé. LEGA zahájila tento výzkum na kontaminovaných záplavových územích, kde se listy vrb (Salix sp.) ukázaly jako obzvláště cenné biomonitory nadměrného množství Cd, Mn a Zn. V městských, ruderálních a horských půdách je bříza (Betula sp.) zvláště cenným biomonitorem acidifikace půd a průmyslové kontaminace Zn. Analýza listů otevírá nové cesty při snadném mapování některých poškození půdy.

 

Publikace

Faměra, M., Kotková, K., Tůmová, Š., Elznicová, J., Matys Grygar, T. (2018). Pollution distribution in floodplain structure visualised by electrical resistivity imaging in the floodplain of the Litavka River, the Czech Republic. Catena, 165, pp. 157-172.

Matys Grygar, T., Hošek, M., Pacina, J., Štojdl, J., Bábek, O., Sedláček, J., Hron, K., Tolaszová, J. (2018). Changes in the geochemistry of fluvial sediments after dam construction (the Chrudimka River, the Czech Republic). Applied Geochemistry, 98, 94-108.

Matys Grygar, T., Elznicová, J., Kiss, T., Smith, H.G. (2016). Using sedimentary archives to reconstruct pollution history and sediment provenance: The Ohře River, Czech Republic. Catena, 144, 109-129.

Matys Grygar, T., Elznicová, J., Tůmová, Š., Faměra, M., Balogh, M., Kiss, T. (2016). Floodplain architecture of an actively meandering river (the Ploučnice River, the Czech Republic) as revealed by the distribution of pollution and electrical resistivity tomography. Geomorphology, 254, 41-56.

Publikace

Bílková G, Königová M, Hýlová V, Elznicová J, von Suchodoletz H, Flem B, Matys Gryar T (2024) Factors controlling Mn and Zn contents in leaves of silver and downy birch in acidified soils of Central Europe and Norway. Environmental Science and Pollution Research 31, 9642-9660

Matys Grygar T, Faměra M, Hošek M, Elznicová J, Rohovec J, Matoušková Š, Navrátil T (2021). Uptake of Cd, Pb, U, and Zn by plants in floodplain pollution hotspots contributes to secondary contamination. Environmental Science and Pollution Research 28, 51183-51198