UACH > VÝZKUM > Environmentální geochemie > Rozlišování antropogenních a přírodních geochemických anomálií v půdách

Rozlišování antropogenních a přírodních geochemických anomálií v půdách

Kontaktní osoba: Tomáš Matys Grygar

Půdy ve vyspělých zemích byly ovlivněny lidmi, zejména v důsledku technologického pokroku v moderní éře a nejvíce po průmyslové revoluci. Jedním z důsledků je kontaminace půdy rizikovými prvky z metalurgie, těžkého průmyslu i mnoha běžných činností, jako je doprava. Současně je složení půdy, včetně koncentrací rizikových prvků, proměnlivé z přirozených důvodů, zejména z důvodů anomální geologie horninového podloží, typicky některých vulkanických hornin a hornin v mineralizovaných oblastech, segregace půdních složek vlivem svahových procesů a přirozeného koloběhu prvků v systému rostlina-půda. V současné době je mnohem snazší shromáždit velké soubory dat o složení půdy než pochopit proměnlivost koncentrací prvků v nich. Antropogenní a přírodní příčiny kontaminace rizikovými prvky v půdách jsou často zaměňovány, protože jejich spolehlivé rozlišení vyžaduje využití jiných než rutinních postupů při monitorování a mapování půd pro legislativní účely. Zvláště náročné je rozpoznání difúzní kontaminace a vlivů ze starších historických dob.

Publikace

Matys Grygar T, Elznicová J, Tůmová Š, Kylich T, Skála J, Hron K, Álvarez Vázquez MÁ. Moving from geochemical to contamination maps using incomplete chemical information from long-term high-density monitoring of Czech agricultural soils. Environmental Earth Sciences. DOI: 10.1007/s12665-022-10692-3

Adamec S, Tůmová Š, Hošek M, Lučić M, Matys Grygar T (2024) Pitfalls of distinguishing anthropogenic and geogenic reasons for risk elements in soils around coal-fired power plants: from a case study in the Northwestern Czech Republic to general recommendations. Journal of Soils and Sediments 24, 1274-1288