UACH > VÝZKUM > Aplikovaný výzkum > Úprava vody

Úprava vody

Kontaktní osoba: Zbyněk Černý

Nanočástice pro úpravu a stabilizaci vody

Se změnami klimatu může problematika vhodné správy vody v ČR patřit mezi výhledové priority společenského zájmu. Jednou z možností bezpečného využití pitné nebo užitkové (dešťové, recyklované) vody představuje zvýšení její stability a kvality prostředky obsahujícími nanočástice Ag. Ve spolupráci se společností New Human Solution s.r.o. (NHS s.r.o.) byla vyvinuta původní příprava vybraných substrátů upravených nanočásticemi Ag pevně fixovanými na jejich povrchu. Substráty jsou umělé nebo přírodní nosiče s velikostí částic od mikrokrystalických prachů až po hrubé částice v závislosti na způsobu a typu aplikace. Vysokopovrchové substráty zejména v kombinaci s fotokatalytickým TiO2 jsou vhodné pro přípravu původních porézních nátěrů vhodných pro technická řešení průtokových úprav vod.

V současné době se tyto materiály připravují na ÚACH v rámci jiné činnosti a část zisku se využívá pro další vývoj materiálů v rámci aplikovaného výzkumu ÚACH, neboť široké možnosti přípravy výše uvedených prostředků a jejich aplikace vyžadují stálý inovativní přístup. Know-how přípravy výše uvedených prostředků je majetkem ÚACH a je chráněno jako registrované know-how v registru ÚACH. S ohledem na spolupráci a uvedení prostředků společností NHS s.r.o. na trh patří této společnosti výlučné právo na obchodní využití těchto prostředků. Společnost NHS s.r.o. je dále výlučným držitelem certifikátů pro použití prostředků v daných aplikacích. Případný převod know-how výroby prostředků na společnost NHS s.r.o. bude provedeno výlučnou licenční smlouvou, jejíž uzavření je podmíněno minimálním stálým objemem výroby a jejím technickým zajištěním. Firma má zájem o odkoupení know-how.

Nanočástice Ag vázané na povrch nosiče – metakaolinitu (zvětšení 45 000x)