UACH > VÝZKUM > Aplikovaný výzkum > Úprava vody

Úprava vody

Kontaktní osoba: Zbyněk Černý

Nanočástice pro úpravu a stabilizaci vody

Se změnami klimatu může problematika vhodné správy vody v ČR patřit mezi výhledové priority společenského zájmu. Jednou z možností bezpečného využití pitné nebo užitkové (dešťové, recyklované) vody představuje zvýšení její stability a kvality prostředky obsahujícími nanočástice Ag. Byla proto vyvinuta původní příprava vybraných substrátů upravených nanočásticemi Ag pevně fixovanými na jejich povrchu. Substráty jsou umělé nebo přírodní nosiče s velikostí částic od mikrokrystalických prachů až po hrubé částice v závislosti na způsobu a typu aplikace. Vysokopovrchové substráty zejména v kombinaci s fotokatalytickým TiO2 jsou vhodné pro přípravu původních porézních nátěrů vhodných pro technická řešení průtokových úprav vod.

V současné době se tyto materiály připravují na ÚACH v rámci jiné činnosti a část zisku se využívá pro další vývoj materiálů v rámci aplikovaného výzkumu ÚACH, neboť široké možnosti přípravy výše uvedených prostředků a jejich aplikace vyžadují stálý inovativní přístup. Know-how přípravy výše uvedených prostředků je majetkem ÚACH a je chráněno jako registrované know-how v registru ÚACH. 

Nanočástice Ag vázané na povrch nosiče – metakaolinitu (zvětšení 45 000x)