UACH > VÝZKUM > Aplikovaný výzkum > Materiály pro jadernou bezpečnost > Materiály pro stínění neutronového záření

Materiály pro stínění neutronového záření

Kontaktní osoba: Zbyněk Černý

ÚACH se dlouhodobě zabývá vývojem a využitím kvalifikovaných anorganických matric. Zcela původní aplikaci těchto matric představuje vývoj nových nehořlavých anorganických materiálů s vysokými obsahy absorbátorů neutronů vhodných pro stínění ionizujícího neutronové záření. Tyto matrice jsou v porovnání s organickými matricemi odolnější k radiační degradaci, ze své anorganické podstaty jsou nehořlavé, bezpečné a teplotně resistentní do teplot okolo 1000 °C. Vybrané matrice jsou vhodné i pro přípravu kombinovaných stínících systémů s obsahem moderátorů rychlých neutronů, absorbátorů a prvků pro stínění sekundárního záření. Pro praktické využití a aplikace těchto materiálů zajišťuje společnost PRAGO-ANORG s.r.o.

Stínící materiály se dlouhodobě vyvíjejí na základě našeho patentu č. 304030 (2013) „Anorganický materiál s absorbátory neutronů a způsob jeho přípravy“ a přihlášky PV 2015-314 „Anorganický stínící materiál s absorbátory a moderátory neutronů a způsob jeho přípravy“. Na vývoji se podílí finančně společnost PRAGO-ANORG s.r.o., firma zajišťuje kompletní charakterizaci materiálu pro dané aplikace a spolupracuje s dalšími organizacemi na výpočtech optimálního složení pro konkrétní ionizační zdroje.

Know-how přípravy materiálů pro stínění ionizujícího záření je majetkem ÚACH a je chráněno jako registrované know-how v registru ÚACH. O případné průmyslové ochraně know-how se uvažuje s přihlédnutím na stav trhu. S ohledem na dlouhodobou spolupráci se společností PRAGO-ANORG s.r.o. při charakterizaci materiálů a jeho vývoji patří výlučné právo na obchodní využití těchto prostředků této společnosti. Know-how výroby materiálů bude převedeno na společnost PRAGO-ANORG s.r.o. licenční smlouvou. Budou se vyvíjet i materiály pro stínění gama záření.