UACH > VÝZKUM > Aplikovaný výzkum > Materiály pro 3D tisk

Materiály pro 3D tisk

Anorganické systémy pro 3D tisk

Kontaktní osoba: Zbyněk Černý

Dlouhodobý výzkum a vývoj anorganických matric vedl ke zcela novým systémům vhodných pro technologii 3D tisku. Nové systémy jsou vysoce variabilní ve svém složení, nehořlavé, netoxické, stabilní při venkovních expozicích, ekologické a především cenově dostupné. Technologie 3D tisku s využitím těchto anorganických systémů by měla umožnit tisk umělých kamenů, pískovců a opuk, dále keramických, konstrukčních a odlehčených matriálů v přirozeném i barevném provedení. Technologií lze připravovat jak drobné, vysoce přesné kvalifikované výtisky, tak i robustní originály nebo kopie soch, reliéfů, art designových prvků nebo technických prefabrikátů. V budoucnosti by tato cenově dostupná technologie mohla například nahradit originály vzácných soch a muzejních exponátů.

Systémy jsou v současné době vyvíjeny ve spolupráci s Universitou aplikovaných věd v Bernu (BUAS). Know-how přípravy systémů patří ÚACH AVČR, v.v.i. a know-how jejich zpracování 3D tiskem BUAS. Zvažuje se průmyslová ochrana systémů i způsobu jejich užití. ÚACH a BUAS v současné době hledají investory pro danou technologii a zájemce pro spolupráci v oblasti aplikací. Současný vývoj se soustředí zejména na tisk forem pro vysokoteplotní aplikace v oborech kovolitectví a sklářství.