UACH > VÝZKUM > Aplikovaný výzkum > Ekologické materiály pro stavebnictví > Sanační prostředek pro omítky a fasády

Sanační prostředek pro omítky a fasády

Kontaktní osoba: Zbyněk Černý

ÚACH se dlouhodobě zabývá výzkumem a vývojem kvalifikovaných produktů vhodných pro úpravu povrchů substrátů. V rámci jsme připravili nanosoly na bázi Zn vhodné pro povrchovou úpravu materiálů tenkými stabilními vrstvami. Společnost MALPEX s.r.o. se dlouhodobě zabývá výrobou a vývojem nátěrových a stavebních hmot a má stálý zájmem o inovace a vývoj nových materiálů vhodných pro stavební činnost. Na základě uzavřeného Memoranda ze dne 3. 9. 2016 o spolupráci na vývoji, charakterizaci a výroby nového prostředku na bázi Zn pro úpravy omítek a fasád se v praxi provádějí experimenty, jejichž předmětem je ověření dlouhodobé prevence zateplených fasád před negativním působením řas a plísní. Součástí dohody je vývoj čtvrtprovozní technologie výroby tohoto materiálu a způsobu jeho aplikace v praxi.

Dlouhodobé pozorování stability omítky přímo na budově ÚACH

V současné době se materiály pro ověřování stability fasád a omítek připravují na ÚACH v rámci jiné činnosti. Dlouhodobá měření stability fasád a omítek probíhají již od roku 2014, nejrozsáhlejší aplikace na reálných objektech (škola, rodinné domy) byly provedeny v roce 2018. V současné době se zajišťují certifikace potřebné pro výrobu a aplikace nových prostředků, administrativa spojená s touto certifikací je nákladná a časově náročná.

Know-how přípravy prostředků na bázi Zn pro úprav fasád a omítek je majetkem ÚACH a je chráněno jako registrované know-how v registru ÚACH. Know-how bylo upraveno na základě patentu č. 304031 (2013) „Způsob přípravy nanosolu hydratovaného oxidu zinečnatého“. S ohledem na spolupráci při ověřování těchto materiálů a podílu společnosti Malpex na praktické aplikaci prostředků bylo v Memorandu dohodnuto, že společnosti Malpex s.r.o. bude patřit výlučné právo na obchodní využití těchto prostředků. Společnost Malpex s.r.o. bude zároveň výlučným držitelem certifikátů pro použití prostředků pro danou aplikaci. Po vyhodnocení praktických experimentů 2019 - 2020 bude převod know-how výroby prostředků na společnost Malpex s.r.o. proveden výlučnou licenční smlouvou. Obrat plynoucí z výroby prostředků nelze spolehlivě odhadnout.