Seznam pracovníků

Ing. Silvie Švarcová, Ph.D.

Funkce:
Profesní zařazení: Akademická laboratoř materiálového průzkumu malířských děl (ALMA) - zástupkyně vedoucího, Předsedkyně rady ústavu
E-mail:
Telefon: 311236946
Mobil:
Pracoviště: Akademická laboratoř materiálového průzkumu malířských děl (ALMA)
Budova: /
Linka:
Web:
Seznam publikací: www.lib.cas.cz/arl/bibliografie/ asep/uach-t/0245241
Odborné zaměření
materiálový výzkum kulturního dědictví, procesy chemické degradace v barevné vrstvě maleb (saponifikace, solná koroze), elektronová mikroskopie a mikroanalýza, prášková rentgenová difrakce a mikrodifrakce

Projekty

 číslo  Název  Období
VP23 Strategie AV 21 - Město jako laboratoř změny; stavby, kulturní dědictví a prostředí pro bezpečný a hodnotný život 2020-2024 

Publikace

2023
ŠIRILLOVÁ, Z., HRADILOVÁ, J., PECH, M., ŠVARCOVÁ, Silvie, BEZDIČKA, Petr, NEDĚLA, Vilém, HRADIL, David. Gold nanoparticles in painted miniatures on ivory: Non-invasive evidence and characterisation. Dyes and Pigments. 2023, 210(FEB)), 111015
2022
BARANNIKOV, Ruslan, KOČÍ, Eva, BEZDIČKA, Petr, KOBERA, Libor, MAHUN, Andrii, ROHLÍČEK, Jan, PLOCEK, Jiří, ŠVARCOVÁ, Silvie. Long-chain mercury carboxylates relevant to saponification in oil and tempera paintings: XRPD and ssNMR complementary study of their crystal structures. Dalton Transactions. 2022, 51(10), 4019-4032
2021
GARRAPPA, Silvia, HRADIL, David, HRADILOVÁ, J., KOČÍ, Eva, PECH, M., BEZDIČKA, Petr, ŠVARCOVÁ, Silvie. Non-invasive identification of lead soaps in painted miniatures. Analytical and Bioanalytical Chemistry. 2021, 413(1), 263-278
ŠVARCOVÁ, Silvie, HRADIL, David, HRADILOVÁ, J., ČERMÁKOVÁ, Zdeňka. Pigments-copper-based greens and blues. Archaeological and Anthropological Sciences. 2021, 13(11)), 190
2020
GARRAPPA, Silvia, KOČÍ, Eva, ŠVARCOVÁ, Silvie, BEZDIČKA, Petr, HRADIL, David. Initial stages of metal soaps` formation in model paints: The role of humidity. Microchemical Journal. 2020, 156(JUL)), 104842
ŠVARCOVÁ, Silvie, KOČÍ, Eva, BEZDIČKA, Petr, GARRAPPA, Silvia, KOBERA, Libor, PLOCEK, Jiří, BRUS, Jiří, ŠŤASTNÝ, Martin, HRADIL, David. Uncovering lead formate crystallization in oil-based paintings. Dalton Transactions. 2020, 49(16), 5044-5054
2019
KOČÍ, Eva, ROHLÍČEK, Jan, KOBERA, Libor, PLOCEK, Jiří, ŠVARCOVÁ, Silvie, BEZDIČKA, Petr. Mixed lead carboxylates relevant to soap formation in oil and tempera paintings: the study of the crystal structure by complementary XRPD and ssNMR. Dalton Transactions. 2019, 48(33), 12531-12540
ŠVARCOVÁ, Silvie, KOČÍ, Eva, PLOCEK, Jiří, ZHANKINA, Assel, HRADILOVÁ, J., BEZDIČKA, Petr. Saponification in egg yolk-based tempera paintings with lead-tin yellow type I. Journal of Cultural Heritage. 2019, 38(JUN), 8-19
2015
ČERMÁKOVÁ, Zdeňka, ŠVARCOVÁ, Silvie, HRADILOVÁ, J., BEZDIČKA, Petr, LANČOK, Adriana, VAŠUTOVÁ, V., BLAŽEK, Jan, HRADIL, David. Temperature-related degradation and colour changes of historic paintings containing vivianite. Spectrochimica Acta Part A-Molecular and Biomolecular Spectroscopy. 2015, 140(APR), 101-110
HRADIL, David, HRADILOVÁ, J., BEZDIČKA, Petr, ŠVARCOVÁ, Silvie. Differentiation between anonymous paintings of the 17th and the early 18th century by composition of clay-based grounds. Applied Clay Science. 2015, 118(DEC), 8-20