Seznam pracovníků

RNDr. Drahomír Hnyk, CSc., DSc.

Funkce:
Profesní zařazení:
E-mail:
Telefon: 311236926
Mobil:
Pracoviště: Oddělení syntéz
{BUDOVA_TXT}: /
Linka:
Web:
Seznam publikací: www.lib.cas.cz/arl/bibliografie/ asep/uach-t/0102660
Odborné zaměření
analýza experimentálně určených a vypočtených dipólových momentů; DFT a ab initio výpočty rozdílných veličin; určování molekulových struktur volných molekul (organické systémy, borové klastry) pomocí elektronové difrakce v plynné fázi; vyšetřování průběhu reakčních mechanismů substitučních reakcí a přesmyků na borových klastrech; nekovalentní interakce v krystalech s možnými důsledky v medicinální chemie a chemii materiálů

Publikace

2021
VRÁNA, J., HOLUB, Josef, SAMSONOV, M. A., RŮŽIČKOVÁ, Z., CVAČKA, Josef, MCKEE, M.L., FANFRLÍK, Jindřich, HNYK, Drahomír, RŮŽIČKA, A. Access to cationic polyhedral carboranes via dynamic cage surgery with N-heterocyclic carbenes. Nature Communications. 2021, 12(1)), 4971
2020
ASSAF, K. I., HOLUB, Josef, BERNHARDT, E., OLIVA-ENRICH, J. M., FERNÁNDEZ PÉREZ, M. I., CANLE, M., SANTABALLA, J.A., FANFRLÍK, Jindřich, HNYK, Drahomír, NAU, W. M. Face-Fusion of Icosahedral Boron Hydride Increases Affinity to ??Cyclodextrin: closo,closo?[B21H18]? as an Anion with Very Low Free Energy of Dehydration. ChemPhysChem. 2020, 21(10), 971-976
HOLUB, Josef, VISHNEVSKIY, Y. V., FANFRLÍK, Jindřich, MITZEL, N. W., TIKHONOV, D., SCHWABEDISSEN, J., MCKEE, M.L., HNYK, Drahomír. Bromination Mechanism of closo-1,2-C2B10H12 and the Structure of the Resulting 9-Br-closo-1,2-C2B10H11 Determined by Gas Electron Diffraction. ChemPlusChem. 2020, 85(12), 2606-2610
HOLUB, Josef, RŮŽIČKA, A., RŮŽIČKOVÁ, Z., FANFRLÍK, Jindřich, HNYK, Drahomír, ŠTÍBR, Bohumil. Electrophilic Methylation of Decaborane(14): Selective Synthesis of Tetramethylated and Heptamethylated Decaboranes and Their Conjugated Bases. Inorganic Chemistry. 2020, 59(15), 10540-10547
2019
BAŠE, Tomáš, HOLUB, Josef, FANFRLÍK, Jindřich, HNYK, Drahomír, LANE, P. D., WANN, D. A., VISHNEVSKIY, Y. V., TIKHONOV, D. S., REUTER, C. G., MITZEL, N. W. Icosahedral Carbaboranes with Peripheral Hydrogen–Chalcogenide Groups: Structures from Gas Electron Diffraction and Chemical Shielding in Solution. Chemistry - A European Journal. 2019, 25(9), 2313-2321
FANFRLÍK, Jindřich, HNYK, Drahomír, HOBZA, Pavel. Chalcogen Bonding due to the Exo-Substitution of Icosahedral Dicarbaborane. Molecules. 2019, 24(14)), 2657
MACHÁČEK, Jan, FRANCES-MONERRIS, A., KARMODAK, N., ROCA-SANJUAN, D., FANFRLÍK, Jindřich, LONDESBOROUGH, Michael Geoffrey Stephen, HNYK, Drahomír, JEMMIS, E. D. A theoretical analysis of the structure and properties of B26H30 isomers. Consequences to the laser and semiconductor doping capabilities of large borane clusters. Physical Chemistry Chemical Physics. 2019, 21(24), 12916-12923
VRÁNA, J., HOLUB, Josef, RŮŽIČKOVÁ, Z., FANFRLÍK, Jindřich, HNYK, Drahomír, RŮŽIČKA, A. Investigation of Thiaborane closo- nido Conversion Pathways Promoted by N-Heterocyclic Carbenes. Inorganic Chemistry. 2019, 58(4), 2471-2482
2018
FANFRLÍK, Jindřich, HNYK, Drahomír. Dihalogen and Pnictogen Bonding in Crystalline Icosahedral Phosphaboranes. Crystals. 2018, 8(10)), 390
MELICHAR, Petr, HNYK, Drahomír, FANFRLÍK, Jindřich. A systematic examination of classical and multi-center bonding in heteroborane clusters. Physical Chemistry Chemical Physics. 2018, 20(7), 4666-4675
2017
EYRILMEZ, Saltuk M., BERNHARDT, E., DÁVALOS, J. Z., LEPŠÍK, Martin, HOBZA, Pavel, ASSAF, K. I., NAU, W. M., HOLUB, Josef, OLIVA-ENRICH, J. M., FANFRLÍK, Jindřich, HNYK, Drahomír. Binary twinned-icosahedral [B21H18](-) interacts with cyclodextrins as a precedent for its complexation with other organic motifs. Physical Chemistry Chemical Physics. 2017, 19(19), 11748-11752
FANFRLÍK, Jindřich, PECINA, Adam, ŘEZÁČ, Jan, SEDLÁK, Robert, HNYK, Drahomír, LEPŠÍK, Martin, HOBZA, Pavel. B-H center dot center dot center dot pi: a nonclassical hydrogen bond or dispersion contact? Physical Chemistry Chemical Physics. 2017, 19(28), 18194-18200
HOLUB, Josef, MELICHAR, Petr, RŮŽIČKOVÁ, Z., VRÁNA, J., WANN, D. A., FANFRLÍK, Jindřich, HNYK, Drahomír, RŮŽIČKA, A. A novel stibacarbaborane cluster with adjacent antimony atoms exhibiting unique pnictogen bond formation that dominates its crystal packing. Dalton Transactions. 2017, 46(40), 13714-13719
2016
BAKARDJIEV, Mario, HOLUB, Josef, HNYK, Drahomír, ŠTÍBR, Bohumil, RŮŽIČKOVÁ, Z., RŮŽIČKA, A. An unexpected rearrangement of carbon vertexes in the tricarbollide series. Asymmetrical 7-aryl-nido-7,8,9-C3B8H11 derivatives. Journal of Organometallic Chemistry. 2016, 805(MAR), 117-121
FANFRLÍK, Jindřich, HOLUB, Josef, RŮŽIČKOVÁ, Z., ŘEZÁČ, Jan, LANE, P. D., WANN, D. A., HNYK, Drahomír, RŮŽIČKA, A., HOBZA, Pavel. Competition between Halogen, Hydrogen and Dihydrogen Bonding in Brominated Carboranes. ChemPhysChem. 2016, 17(21), 3373-3376
FANFRLÍK, Jindřich, HNYK, Drahomír. Chalcogens act as inner and outer heteroatoms in borane cages with possible consequences for sigma-hole interactions. CrystEngComm. 2016, 18(47), 8982-8987
TOK, Oleg L., BAKARDJIEV, Mario, ŠTÍBR, Bohumil, HNYK, Drahomír, HOLUB, Josef, PADĚLKOVÁ, Z., RŮŽIČKA, A. Click Dehydrogenation of Carbon-Substituted nido-5,6-C2B8H12 Carboranes: A General Route to closo-1,2-C2B8H10 Derivatives. Inorganic Chemistry. 2016, 55(17), 8839-8843
2015
VISHNEVSKIY, Y. V., TIKHONOV, D. S., REUTER, C. G., MITZEL, N. W., HNYK, Drahomír, HOLUB, Josef, WANN, D. A., LANE, P. D., BERGER, R. J. F., HAYES, S. A. Influence of Antipodally Coupled Iodine and Carbon Atoms on the Cage Structure of 9,12-I-2-closo-1,2-C2B10H10: An Electron Diffraction and Computational Study. Inorganic Chemistry. 2015, 54(24), 11868-11874
NUNES, J. P. F., HOLUB, Josef, RANKIN, D. W. H., WANN, D. A., HNYK, Drahomír. A computational analysis of the apparent nido vs. hypho conflict: Are we dealing with six- or eight-vertex open-face diheteroboranes? Dalton Transactions. 2015, 44(26), 11819-11826
PECINA, Adam, LEPŠÍK, Martin, HNYK, Drahomír, HOBZA, Pavel, FANFRLÍK, Jindřich. Chalcogen and Pnicogen Bonds in Complexes of Neutral Icosahedral and Bicapped Square-Antiprismatic Heteroboranes. Journal of Physical Chemistry A. 2015, 119(8), 1388-1395