Seznam pracovníků

RNDr. Drahomír Hnyk, CSc., DSc.

Funkce:
Profesní zařazení:
E-mail:
Telefon: 311236926
Mobil:
Pracoviště: Oddělení syntéz
{BUDOVA_TXT}: /
Linka:
Web:
Seznam publikací: www.lib.cas.cz/arl/bibliografie/ asep/uach-t/0102660
Odborné zaměření
analýza experimentálně určených a vypočtených dipólových momentů; DFT a ab initio výpočty rozdílných veličin; určování molekulových struktur volných molekul (organické systémy, borové klastry) pomocí elektronové difrakce v plynné fázi; vyšetřování průběhu reakčních mechanismů substitučních reakcí a přesmyků na borových klastrech; nekovalentní interakce v krystalech s možnými důsledky v medicinální chemie a chemii materiálů