UACH > APLIKACE A SLUŽBY > Shimadzu Analyzátor TOC-L CPH/CPN

Shimadzu Analyzátor TOC-L CPH/CPN

Kontaktní osoby: Smržová Darina, Komárková Bára

Tento analyzátor firmy Shimadzu umožňuje stanovit v roztocích obsah celkového uhlíku (který je následně schopen rozdělit na organický a anorganický) a zároveň množství obsaženého dusíku. Stanovení celkového obsahu uhlíku v roztoku je na principu katalytické oxidace s IČ detekcí a dusíku současně v jednom nástřiku s TC na principu chemiluminiscence s možností stanovení TC, IC a NPOC. Díky autosampleru je možno nechat měřit zadanou sekvenci několika vzorků. Mez stanovitelnosti přístroje se pohybuje v jednotkách mg/L uhlíku či dusíku, což je vhodné především při sledování fotokatalytického účinku vzorků při degradaci organických látek. Další možné aplikace se nachází v oblasti kontroly čistoty vod.