UACH > APLIKACE A SLUŽBY > SETARAM SETSYS EVOLUTION-16-MS

SETARAM SETSYS EVOLUTION-16-MS

Termický analyzátor SETARAM umožňuje měření vzorků v inertní (Ar) i vzdušné atmosféře až do teploty 1600°C. Kromě termogravimetrického signálu je zároveň snímán i DTA záznam. K analýze uvolňovaných plynů se využívá sofistikovaný systém připojení QMS modulu k hmotnostnímu spektrometru. Ten může pracovat v MID (multiple ion detection) režimu nebo ve SCAN modu.