UACH > APLIKACE A SLUŽBY > Netzsch STA 449 F1 Jupiter

Netzsch STA 449 F1 Jupiter

Kontaktní osoby: Motlochová Monika, Komárková Bára

Tento sofistikovaný systém propojení TA-GC-MS systému umožňuje plyny uvolněné při zahřívání nejen detekovat a stanovit, ale v případě nutnosti i rozdělit pomocí plynového chromatografu. TA i DSC záznam je možno dle povahy vzorku snímat až do teploty 1600 °C v interní atmosféře. Produkty rozkladu jsou do analyzátoru převáděny pomocí vyhřívané ocelové kapiláry buď na GC kolonu, kde dochází k jejich rozdělení nebo přímo do hmotnostního spektrometru.