UACH > VÝZKUM > Geochemická analýza sedimentů > Znečištěné říční systémy

Znečištěné říční systémy

Kontaktní osoba: Tomáš Matys Grygar

Rozvoj technologií, především těžby a zpracování rud a moderního průmyslu, bylo nevyhnutelně spojeno se znečišťováním říčních prostředí. Součástí industrializace krajiny byly také regulace řek a později stavba přehrad. To vše je zaznamenáno ve změnách složení říčních sedimentů. K jejich studiu je třeba pochopit stavbu těchto uloženin, poznat jejich geochemii, využít topografii a starých map říčních niv, tedy pochopit říční nivu jako celek. Výsledkem této práce jsou hmotné archívy minulosti, nenahraditelné proto, že psané archívy z doby počátků industrializace neexistují. Našli jsme v říčních systémech některých našich řek ohniska znečištění rizikovými prvky, jako Cd, Hg, Pb, U. Další práce by se měly týkat skutečných hrozeb, která tato ohniska představují, např. jako bran pro vstup do potravního řetězce.

Publikace

Faměra, M., Kotková, K., Tůmová, Š., Elznicová, J., Matys Grygar, T. (2018). Pollution distribution in floodplain structure visualised by electrical resistivity imaging in the floodplain of the Litavka River, the Czech Republic. Catena, 165, pp. 157-172.

Matys Grygar, T., Hošek, M., Pacina, J., Štojdl, J., Bábek, O., Sedláček, J., Hron, K., Tolaszová, J. (2018). Changes in the geochemistry of fluvial sediments after dam construction (the Chrudimka River, the Czech Republic). Applied Geochemistry, 98, 94-108.

Matys Grygar, T., Elznicová, J., Kiss, T., Smith, H.G. (2016). Using sedimentary archives to reconstruct pollution history and sediment provenance: The Ohře River, Czech Republic. Catena, 144, 109-129.

Matys Grygar, T., Elznicová, J., Tůmová, Š., Faměra, M., Balogh, M., Kiss, T. (2016). Floodplain architecture of an actively meandering river (the Ploučnice River, the Czech Republic) as revealed by the distribution of pollution and electrical resistivity tomography. Geomorphology, 254, 41-56.