UACH > VÝZKUM > Geochemická analýza sedimentů > Miocénní uloženiny mostecké pánve – rodinné stříbro českých sedimentárních archívů

Miocénní uloženiny mostecké pánve – rodinné stříbro českých sedimentárních archívů

Kontaktní osoba: Tomáš Matys Grygar

Nadloží uhelné sloje v mostecké pánvi vyvolává asi spíše asociace s problémy vzniklými těžbou uhlí než s vědeckou prací. Nadloží je ale ojedinělou příležitostí poznat vývoj prostředí po zániku uhlotvorby v této pánvi, které bylo součástí vývoje klimatu před jeho miocénním optimem, kdy bylo v ČR o více než 10 °C tepleji a úhrn srážek asi dvojnásobný než dnes. Při nástupu tohoto optima došlo také k podstatnému zmenšení antarktického ledovce. K pochopení příčin tohoto oteplení, zatím nejasných, může přispět právě vývoj geochemie nadloží uhlí v mostecké pánve. To je na první pohled monotónní šedavé bahno, ale jeho geochemie (složení) ukazuje proměnlivý vliv milankovičových cyklů i skokové změny prostředí. Ke studiu a datování sedimentů mostecké pánve jsme využili chemo-, cyklo- a magnetostratigrafie.

Publikace

Matys Grygar, T., Mach, K., Schnabl, P., Martinez, M., Zeeden, C. (2019). Orbital forcing and abrupt events in a continental weathering proxy from central Europe (Most Basin, Czech Republic, 17.7–15.9 Ma) recorded beginning of the Miocene Climatic Optimum. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 514, 423-440.

Matys Grygar, T., Mach, K., Hošek, M., Schnabl, P., Martinez, M., Koubová, M. (2017). Early stages of clastic deposition in the Most Basin (Ohře Rift, Czech Republic, Early Miocene): timing and possible controls. Bulletin of Geosciences, 92 (3), 337-355.