Prestižní mezinárodní projekt na ÚACH

ÚACH  je členem mezinárodního konsorcia výzkumných institucí, vysokých škol a průmyslových podniků ze tří zemí EU (Švédsko, Francie, ČR), které získalo finanční podporu projektu zaměřeného na zelené ultrafiltrační technologie pro čištění vody s názvem “GreenWaterTech” v mezinárodní výzvě Era-net Cofund JPI (Joint Programming Initiative) Water, Oceans a Antimicrobial Resistance AquaticPollutants 2020: “Risks posed to human health and the environment by pollutants and pathogens present in water resources (AquaticPollutants)”

Na projektu vedeném Univerzitou v Uppsale se budou dále podílet Švédská univerzita zemědělských věd, Univerzita v Lyonu, Ústav pro výzkum katalýzy a životního prostředí v Lyonu a za českou stranu Ústav anorganické chemie AV ČR, v.v.i. (koordinátor za ČR) a FŽP UJEP. Tříletý projekt byl vybrán v dvoukolovém systému ve velké konkurenci 184 projektů, z kterých 53 postoupilo do druhého kola a 18 jich bude podpořeno i finančně. “GreenWaterTech” získal celkovou částku 1 381 575 eur (z toho 185 980 eur pro ÚACH) z programu EU pro výzkum a inovace Horizon 2020 pod správou TAČR. Koordinátorem projektu za ÚACH je Jiří Henych.

Loga ERA-NET Cofund aquatic pollutants:

Sdílet článek:Share:
Kategorie Aktuality.