Fluoreskující „dračí“ molekula aneb pozoruhodný termochromický fluorescenční boran

Nová chemická sloučenina, B18H20(NC5H5)2, jejíž neobvyklá molekulární struktura připomíná letícího draka s tělem tvořeným klastrem hydridu boru a dvěma rozvinutými pyridinovými „křídly“, má zajímavé fotofyzikální vlastnosti.

Nová chemická sloučenina, B18H20(NC5H5)2, jejíž neobvyklá molekulární struktura připomíná letícího draka s tělem tvořeným klastrem hydridu boru a dvěma rozvinutými pyridinovými „křídly“, byla připravena na Oddělení syntéz. Molekula má zajímavé fotofyzikální vlastnosti. Při pokojové teplotě roztok sloučeniny fluoreskuje rudě (690 nm), zatímco sloučenina v pevné fázi emituje cihlově červené záření (620 nm) se zvýšenou intenzitou způsobenou omezením rotace „křídel“ – pyridinových ligandů. Ochlazení k 8 K způsobuje další posun vlnové délky záření, jehož barva se mění na zářivě žlutou (585 nm) a intenzita vzrůstá dvojnásobně. Při zakotvení v polystyrénovém filmu dochází k absorpci excitační energie při 414 nm a emisi fotostabilního jasně oranžového záření. Fluorescence z polystyrénového filmu obsahujícího B18H20(NC5H5)2 může být stimulována také emisí z dalšího fluorescenčního boranu, anti-B18H22, mechanismem přenosu energie. Polystyrenové membrány dopované směsí anti-B18H22 a B18H20(NC5H5)2 v poměru 1:1 absorbují světlo v širokém rozsahu vlnových délek od 250 do 500 nm a emitují fluorescenční záření při 609 nm. Tato schopnost může být využita při konstrukci luminiscenčních solárních koncentrátorů – zařízení, která dokáží shromáždit světelnou energii v širokém intervalu frekvencí a koncentrovat ji do emise záření o jediné vlnové délce.

Obrázek –  Emise B18H20(NC5H5)2 ve formě tenkého polystyrenového filmu (vlevo) a molekulární struktura B18H20(NC5H5)2, jejíž boranové tělo a pyridinové křídla připomínají draka (vpravo). Molekula je aktivována fialovým světlem a vydává oranžovo-červené světlo.

Londesborough, M. G. S.*, Dolanský, J., Cerdán*,L., Lang, K. *, Jelínek, T., Oliva, J. M., Hnyk, D., RocaSanJuan, D. *, Frances-Monerris, A., Martinčík, J., Nikl, M., Kennedy, J. D.: Thermochromic Fluorescence B18H20(NC5H5)2: An Inorganic-Organic Luminiscent Compound with Unusual Molecular Geometry. Advanced Optical Materials 5 (2017), 1600694; JCR/Q1

Spolupráce: CSIC, Inst. Quim. Fis. Rocasolano, Madrid, Španělsko; University Complutense Madrid, Fac. Chem., Madrid, Španělsko; University of Valencia, Inst. Ciencia Mol., Valencia, Španělsko; University of Leeds, School of Chemistry, Leeds, VB; PřF Univerzity Karlovy v Praze; FzÚ AV ČR, v. v. i.

Sdílet článek:Share:
Kategorie clanky.