Degradace toxických organofosfátů na povrchu kompozitních adsorbentů

Materiály na bázi nanočástic TiO2 s grafenoxidem připravené unikátními postupy vyvinutými na ÚACH mají schopnost povrchově vázat a deaktivovat nebezpečné organofosfáty (např. Sarin, Soman, nebo látku VX).

Pomocí in situ infračervené spektroskopie byly sledovány procesy na povrchu adsorbentů, byla prokázána jejich vysoká účinnost a byl popsán mechanizmus adsorpce a degradace, což jsou klíčové informace pro vývoj nových vysoce účinných detoxifikačních prostředků k ochraně osob, techniky i budov.

Obrázek – deaktivace toxického organofosfátu na povrchu nanostrukturního adsorbentu.Snímky z elektronového mikroskopu (TEM) nanostrukturních kompozitních adsorbentů na bázi TiO2 s grafenoxidem a zjednodušené schéma adsorpce a degradace toxického plynného organofosfátu DMMP na jejich povrchu.

Henych, J.*, Štengl, V., Mattsson, A., Tolasz, J., Österlund, L.: Chemical warfare agent simulant DMMP reactive adsorption on TiO2/graphene oxide prepared via peroxo-complex or urea precipitation. J. Hazard. Mater. 2018, 359, 482-490; JRC/D1.

Spolupráce: Uppsala University (Švédsko), Vojenský výzkumný ústav Brno, s.p.

Sdílet článek:Share:
Kategorie clanky.