Příprava porézních koordinačních polymerů za pomoci linkerů obsahujících fosfinátové donorové skupiny

Objevili jsme novou skupinu porézních koordinačních polymerů (MOFů). Tyto materiály mohou najít uplatnění pro uchovávání a separace plynů nebo jako účinné sorbenty organických polutantů.

Doposud byly na přípravu MOFů použity linkery nesoucí karboxylové kyseliny (RCOOH), fosfonové kyseliny (RPO2H2), nebo N-donující skupiny. Oproti doposud používaným spojnicím s karboxylovými skupinami se fosfínové kyseliny vážou mnohem pevněji ke kovovým centrům. Zároveň tuto kostru nenarušují, tak jak jiné ligandy, např. obsahující fosfonové skupiny. Naše nová metoda umožňuje řídit hydrofilicitu/hydrofobicitu uvnitř pórů MOFů nebo zavádět další funkční skupiny na jejich kostru. Použití fosfínových funkcí otevírá nové možnosti přípravy porézních materiálů s laditelnou velikostí pórů.

Obrázek – struktura fosfinátového MOFu ICR-2 (Inorganic Chemistry Rez). V obrázku jsou oktaedricky koordinované atomy železa znázorněny v modré barvě a fosfinátové tetraedry v barvě fialové.

Hynek, J., Brázda, P., Rohlíček, J., Londesborough, M. G. S., Demel, J.*: Phosphinic Acid Based Linkers: Building Blocks in Metal-Organic Framework Chemistry. Angewandte Chemie – International Edition. 2018, 57, 5016-5019; JRC/D1.

Spolupráce: FZÚ AV ČR, v. v. i.

Sdílet článek:Share:
Kategorie clanky.