Laboratoř ALMA ve studiu 6 ČT: David Hradil hovoří o materiálovém výzkumu umění a identifikaci padělků

David Hradil hovoří o analýze malířských děl ve Studiu 6 ČT24 (sekce Ztracený a nalezený obraz Ecce Homo, 1:51-2:00)

Velmi vzácný obraz Ecce Homo italského malíře Michaela Carravaggia málem unikl pozornosti, neboť se předpokládalo, že se jedná o obraz malířova následovníka. Aukci obrazu, jehož vyvolávací cena byla 1500 Eur se však podařilo včas zastavit a nyní se odhaduje, že jeho hodnota může dosahovat až 15 000 000 Eur.

O tom, jak je těžké určit původ či stáří obrazu, zvláště pokud prošel řadou rekonstrukcí, pohovořil ve studiu 6 České televize Dr. David Hradil, vedoucí oddělení analýzy malířských děl Ústavu anorganické chemie AV ČR v Řeži u Prahy. Zaměřil se zejména na význam materiálového výzkumu a zdůraznil roli moderních technologií při analýze složení barev a dalších materiálů, které mohou odhalit nepravosti v uměleckých dílech.

"Detailní materiálová analýza nám umožňuje odhalit falzifikáty, které by jinak mohly zůstat skryty. Použití pokročilých technik, jako je rentgenová fluorescence, nám poskytuje hlubší vhled do struktury a složení uměleckých děl," uvedl David Hradil.

Více informací naleznete v pořadu Studio 6 ČT 24 v sekci Ztracený a nalezený obraz Ecce Homo (čas cca 1:51:00 - 2:00:00).

Sdílet článek:Share:
Kategorie Aktuality.