Seznam pracovníků

Mgr. Silvia Garrappa, Ph.D

Funkce:
Profesní zařazení:
E-mail:
Telefon: 311236937
Mobil:
Pracoviště: Akademická laboratoř materiálového průzkumu malířských děl (ALMA)
Budova: /
Linka:
Web:
Seznam publikací: www.lib.cas.cz/arl/bibliografie/ asep/uach-t/0362171
Odborné zaměření
materiálový výzkum kulturního dědictví, spektroskopické metody (FT-IR, Raman), chemické procesy interakcí pigment – pojivo v malbách, saponifikace

Publikace

2020
ŠVARCOVÁ, Silvie, KOČÍ, Eva, BEZDIČKA, Petr, GARRAPPA, Silvia, KOBERA, Libor, PLOCEK, Jiří, BRUS, Jiří, ŠŤASTNÝ, Martin, HRADIL, David. Uncovering lead formate crystallization in oil-based paintings. Dalton Transactions. 2020, 49(16), 5044-5054