Seznam pracovníků

Ing. Aneta Machálková

Funkce:
Profesní zařazení:
E-mail:
Telefon: 311236910
Mobil:
Pracoviště: Centrum instrumentálních technik
Budova: /
Linka:
Web:
Seznam publikací: www.lib.cas.cz/arl/bibliografie/ asep/uach-t/0369574
Odborné zaměření
kompozitní materiály s grafen oxidem a dalšími 2D materiály, nanomateriály na bázi oxidu titaničitého

Publikace

2019
MRÓZEK, Ondřej, ECORCHARD, Petra, VOMÁČKA, Petr, EDERER, J., SMRŽOVÁ, Darina, ŠRÁMOVÁ SLUŠNÁ, Michaela, MACHÁLKOVÁ, Aneta, NEVORALOVÁ, Martina, BENEŠ, Hynek. Mg-Al-La LDH-MnFe2O4 hybrid material for facile removal of anionic dyes from aqueous solutions. Applied Clay Science. 2019, 169(MAR), 1-9