Seznam pracovníků

Mgr. Marcel Ehn, Ph.D.

Funkce:
Profesní zařazení:
E-mail:
Telefon: 311236953
Mobil:
Pracoviště: Oddělení syntéz
Budova: /
Linka:
Web:
Seznam publikací: www.lib.cas.cz/arl/bibliografie/ asep/uach-t/0102725


Publikace

2023
BOULD, Jonathan, TOK, Oleg L., CLEGG, W., LONDESBOROUGH, Michael Geoffrey Stephen, LITECKÁ, Miroslava, EHN, Marcel. The metal-mediated coupling of the diselenaundecaborate anion [Se2B9H10]-. Inorganica chimica acta. 2023, 547(MAR)), 121341
2022
BOULD, Jonathan, TOK, Oleg L., LITECKÁ, Miroslava, LONDESBOROUGH, Michael Geoffrey Stephen, EHN, Marcel. Two new macropolyhedral chalcogenaboranes: S2B16H18 and SeB16H18. Inorganica chimica acta. 2022, 542(NOV)), 121148