Seznam pracovníků

RNDr. Jiří Plocek, Ph.D.

Funkce:
Profesní zařazení:
E-mail:
Telefon: 311236916
Mobil:
Pracoviště: Oddělení materiálové chemie
Budova: /
Linka:
Web:
Seznam publikací: www.lib.cas.cz/arl/bibliografie/ asep/uach-t/0102711
Odborné zaměření
příprava a základní charakterizace pevných látek připravovaných nejčastěji metodami sol-gel, mikroemulzními a pevnolátkovými syntézami, zejména magnetické a multiferroické nanokompozity, nanokompozity iontových vodičů, MAX-fáze, MXenes, atmosférické aerosoly

Publikace

2022
SVORA, Petr, SVOROVÁ PAWEŁKOWICZ, Sylwia, ECORCHARD, Petra, PLOCEK, Jiří, SCHIEBEROVÁ, A., PROŠEK, Z., PTÁČEK, P., POŠTA, J., TARGOWSKI, P., KUKLÍK, P., JAKUBEC, Ivo. Study of interactions between titanium dioxide coating and wood cell wall ultrastructure. Nanomaterials. 2022, 12(15)), 2678
BAKARDJIEVA, Snejana, PLOCEK, Jiří, ISMAGULOV, Bauyrzhan, KUPČÍK, Jaroslav, VACÍK, Jiří, CECCIO, Giovanni, LAVRENTIEV, Vasyl, NĚMEČEK, J., MICHNA, Š., KLIE, R. The Key Role of Tin (Sn) in Microstructure and Mechanical Properties of Ti2SnC (M2AX) Thin Nanocrystalline Films and Powdered Polycrystalline Samples. Nanomaterials. 2022, 12(3)), 307
BARANNIKOV, Ruslan, KOČÍ, Eva, BEZDIČKA, Petr, KOBERA, Libor, MAHUN, Andrii, ROHLÍČEK, Jan, PLOCEK, Jiří, ŠVARCOVÁ, Silvie. Long-chain mercury carboxylates relevant to saponification in oil and tempera paintings: XRPD and ssNMR complementary study of their crystal structures. Dalton Transactions. 2022, 51(10), 4019-4032
2021
BURKEEV, M. Z., SHIBAYEVA, S. R., KHAMITOVA, T. O., PLOCEK, Jiří, TAZHBAYEV, Y. M., DAVRENBEKOV, S. Z., NURMAGANBETOVA, M. T., KAZHMURATOVA, A. T., ZHUMAGALIEVA, T. S., KEZDIKBAYEVA, A. T. Synthesis and catalytic properties of new polymeric monometallic composites based on copolymers of polypropylene glycol maleate phthalate with acrylic acid. Polymers. 2021, 13(24)), 4369
VACÍK, Jiří, BAKARDJIEVA, Snejana, HORÁK, Pavel, CANNAVÓ, Antonino, CECCIO, Giovanni, LAVRENTIEV, Vasyl, FINK, Dietmar, PLOCEK, Jiří, KUPČÍK, Jaroslav, CALCAGNO, L., KLIE, R. Ion-beam-induced crystallization of radiation-resistant MAX phase nanostructures. Radiation Effects and Defects in Solids. 2021, 176(1-2), 119-137
2020
BURKEYEV, M. Z., KOVALEVAL, A. K., BURKEYEVA, G. K., TAZHBAYEV, E. M., PLOCEK, Jiří. Polypropylene Glycol Maleate Phthalate Terpolymerization with Acrylamide and Acrylic Acid. Polymer-Korea. 2020, 44(2), 123-131
Havlíček, D. - Plocek, Jiří, 2020: HAVLÍČEK, D., PLOCEK, Jiří. Vertikální profily mineralogického složení atmosferického prachu v severozápadních Čechách (Kopisty, Dlouha Louka, Milesovka). Chemické listy. 2020, 114(7), 458-469
PUTZ, A.-M., PLOCEK, Jiří, BEZDIČKA, Petr, SAVII, C. Small-angle X-Ray diffraction analyses, microstructure and morphology of some synthesized template silica samples related to the 2-Methoxyethanol content. Revue Roumaine de Chimie. 2020, 65(2), 135-140
ŠVARCOVÁ, Silvie, KOČÍ, Eva, BEZDIČKA, Petr, GARRAPPA, Silvia, KOBERA, Libor, PLOCEK, Jiří, BRUS, Jiří, ŠŤASTNÝ, Martin, HRADIL, David. Uncovering lead formate crystallization in oil-based paintings. Dalton Transactions. 2020, 49(16), 5044-5054
2019
KMJEC, T., ADAMEC, M., KUBÁNIOVÁ, D., PLOCEK, Jiří, DOPITA, M., ČESNEK, M., CHLAN, V., BEDNARČÍK, J., ZÁVĚTA, K., MARYŠKO, Miroslav, KOHOUT, J. 57Fe-enriched perovskites M(Fe0.5Nb0.5)O3 (M – Pb, Ba) studied by Mössbauer spectroscopy, NMR and XRD in the wide temperature range 4.2–533?K. Journal of Magnetism and Magnetic Materials. 2019, 475(APR), 334-344
KOČÍ, Eva, ROHLÍČEK, Jan, KOBERA, Libor, PLOCEK, Jiří, ŠVARCOVÁ, Silvie, BEZDIČKA, Petr. Mixed lead carboxylates relevant to soap formation in oil and tempera paintings: the study of the crystal structure by complementary XRPD and ssNMR. Dalton Transactions. 2019, 48(33), 12531-12540
ŠVARCOVÁ, Silvie, KOČÍ, Eva, PLOCEK, Jiří, ZHANKINA, Assel, HRADILOVÁ, J., BEZDIČKA, Petr. Saponification in egg yolk-based tempera paintings with lead-tin yellow type I. Journal of Cultural Heritage. 2019, 38(JUN), 8-19
2018
BURKEYEV, M. Z., KOVELEVA, A. K., PLOCEK, Jiří, TAZHBAYEV, E. M., BURKEYEVA, G. K., BOLATBAI, A. N., DAVRENBEKOV, S. Z. Synthesis and Properties of Poly(Propylene Glycol Maleate Phthalate)–Styrene Copolymers as a Base of Composite Materials. Russian Journal of Applied Chemistry. 2018, 91(11), 1742-1749
KLÁN, M., POKORNÁ, Petra, HAVLÍČEK, D., VIK, O., RACEK, M., PLOCEK, Jiří, HOVORKA, J. New Comprehensive Approach for Airborne Asbestos Characterisation and Monitoring. Environmental Science and Pollution Research. 2018, 25(30), 30488-30496
TEPAVITCHAROVA, S., HAVLÍČEK, D., MATULKOVÁ, I., RABADJIEVA, D., BALAREW, C., GERGULOVA, R., NĚMEC, I., CÍSAŘOVÁ, I., PLOCEK, Jiří. Solid phases in the systems glycine–ZnX2–H2O (X = Cl?, Br?, I?) at 25 °C. Monatshefte fur Chemie. 2018, 149(2), 299-311
2017
IANASI, C., COSTISOR, O., PUTZ, A.-M., PLOCEK, Jiří, SACARESCU, L., NIŽŇANSKÝ, Daniel, SAVII, C. Superparamagnetic gamma-Fe2O3-SiO2 Nanocomposites from Fe2O3-SiO2-PVA Hybrid Xerogels: Characterization and MRI Preliminary Testing. Current Organic Chemistry. 2017, 21(27), 2783-2791
PUTZ, A.-M., WANG, K., LEN, A., PLOCEK, Jiří, BEZDIČKA, Petr, KOPITSA, G. P., KHAMOVA, T. V., IANASI, C., SACARESCU, L., MITRÓOVÁ, Z., SAVII, C., YAN, M., ALMÁSY, L. Mesoporous silica obtained with methyltriethoxysilane as co-precursor in alkaline medium. Applied Surface Science. 2017, 424(SI 3), 275-281
2016
ŘEZNÍČKOVÁ MANTLÍKOVÁ, Alice, PLOCEK, Jiří, PACÁKOVÁ, Barbara, KUBÍČKOVÁ, Simona, VIK, Ondřej, NIŽŇANSKÝ, D., ŠLOUF, Miroslav, VEJPRAVOVÁ, Jana. Nanocomposite of CeO2 and high-coercivity magnetic carrier with large specific surface area. Journal of Nanomaterials. 2016, 2016(Nov), 1-13), 7091241
TEPAVITCHAROVA, S., HAVLÍČEK, D., MATULKOVÁ, I., RABADJIEVA, D., GERGULOVA, R., PLOCEK, Jiří, NĚMEC, I., CÍSAŘOVÁ, I. New zinc-glycine-iodide complexes as a product of equilibrium and non-equilibrium crystallization in the Gly – ZnI2 – H2O system. Journal of Molecular Structure. 2016, 1120(SEP), 42-49
2015
MATULKOVÁ, Irena, HOLEC, Petr, PACÁKOVÁ, Barbara, KUBÍČKOVÁ, Simona, MANTLÍKOVÁ, Alice, PLOCEK, Jiří, NĚMEC, I., NIŽŇANSKÝ, D., VEJPRAVOVÁ, Jana. On preparation of nanocrystalline chromites by co-precipitation andautocombustion methods. Materials Science and Engineering B-Advanced Functional Solid-State Materials. 2015, 195(May), 66-73
PUTZ, A.-M., CECILIA, S., IANASI, C., DUDÁS, Z., SZÉKELY, N. K., PLOCEK, Jiří, SFARLOAGA, P., SACARESCU, L., ALMÁSY, L. Pore ordering in mesoporous matrices induced by different directing agents. Journal of Porous Materials. 2015, 22(2), 321-331