Seznam pracovníků

Mgr. Miroslava Litecká, Ph.D.

Funkce:
Profesní zařazení:
E-mail:
Telefon: 311236908
Mobil:
Pracoviště: Oddělení materiálové chemie
Budova: /
Linka:
Web:
Seznam publikací: www.lib.cas.cz/arl/bibliografie/ asep/uach-t/0304186
Odborné zaměření
Monokrystalová rentgenová strukturní analýza, řešení a upřesnění krystalové struktury.

Publikace

2023
BOULD, Jonathan, TOK, Oleg L., CLEGG, W., LONDESBOROUGH, Michael Geoffrey Stephen, LITECKÁ, Miroslava, EHN, Marcel. The metal-mediated coupling of the diselenaundecaborate anion [Se2B9H10]-. Inorganica chimica acta. 2023, 547(MAR)), 121341
2022
NOVOTNÁ, M., RASCHMANOVÁ, J. Š., MARTINKOVÁ, M., PILÁTOVÁ, M. B., KUCHÁR, J., LITECKÁ, Miroslava, JÁGER, D. Synthesis and in vitro antiproliferative profile of novel isomeric aza-analogues of natural jaspine B. Tetrahedron. 2022, 103(JAN)), 132570
PONČÁKOVÁ, T., FÁBIAN, M., MARTINKOVÁ, M., NOVOTNÁ, M., FABIŠÍKOVÁ, M., TVRDOŇOVÁ, M., PILÁTOVÁ, M. B., NOSÁLOVÁ, N., KUCHÁR, J., JÁGER, D., LITECKÁ, Miroslava. Stereoselective synthesis and anticancer profile of C-alkyl pyrrolidine-diols with a sphingoid base-like backbone. Tetrahedron. 2022, 121(AUG)), 132910
BOULD, Jonathan, LONDESBOROUGH, Michael Geoffrey Stephen, LITECKÁ, Miroslava, MACIAS, R., SHEA, S. L., MCGRATH, T. D., CLEGG, W., KENNEDY, John David. Macropolyhedral Chalcogenaboranes: Insertion of Selenium into the Isomers of B18H22. Inorganic Chemistry. 2022, 61(4), 1899-1917
BOULD, Jonathan, TOK, Oleg L., LITECKÁ, Miroslava, LONDESBOROUGH, Michael Geoffrey Stephen, EHN, Marcel. Two new macropolyhedral chalcogenaboranes: S2B16H18 and SeB16H18. Inorganica chimica acta. 2022, 542(NOV)), 121148
2021
BEDNARSKA-SZCZEPANIAK, K., PRZELAZLY, E., KANIA, K. D., SZWED, M., LITECKÁ, Miroslava, GRÜNER, Bohumír, LESNIKOWSKI, Z. J. Interaction of adenosine, modified using carborane clusters, with ovarian cancer cells: A new anticancer approach against chemoresistance. Cancers (Basel). 2021, 13(15)), 3855
LUKOOVÁ, A., BARAN, P., VOLAREVIC, V., ILIC, A., VILKOVÁ, M., LITECKÁ, Miroslava, HARMOŠOVÁ, M., POTOČŇÁK, I. Low-dimensional compounds containing bioactive ligands. Part XVI: Halogenated derivatives of 8-quinolinol N-oxides and their copper(II) complexes. Journal of Molecular Structure. 2021, 1246(DEC)), 131144