UACH > KONTAKTY > Seznam pracovníků

Seznam pracovníků


Ing. Eva Pližingrová, Ph.D.

Funkce:
Profesní zařazení:
E-mail:
Telefon: 311236907
Mobil:
Pracoviště: Centrum instrumentálních technik
{BUDOVA_TXT}: /
Linka:
Web:
Seznam publikací: www.lib.cas.cz/arl/bibliografie/ asep/uach-t/0304186
Odborné zaměření
elektronová mikroskopie a prvková analýza, příprava vzorků pro SEM, stanovení velikosti povrchu a porozity; syntéza vzorků na bázi oxidu titaničitého pro aplikaci na fotokatalytické rozklady modelových látek a sorpční experimenty